Hoe kunnen we je helpen?

Wanneer ontvang ik mijn aanvullend pensioen?

Je aanvullend pensioen wordt altijd samen met je wettelijk pensioen uitbetaald, zelfs als je pensioenreglement een andere pensioendatum vermeldt. Je effectieve pensioendatum kan immers verschillen naargelang jouw specifieke situatie, bijvoorbeeld wanneer je met vervroegd pensioen gaat. 

De opname van je aanvullend pensioen kan bijgevolg niet vervroegd of uitgesteld worden ten opzichte van je wettelijk pensioen, tenzij in uitzonderlijke gevallen en bij overgangsmaatregelen.

Lees meer

Ik heb een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever. Wat houdt dit in?

Een hospitalisatieverzekering via je werkgever dekt je medische kosten bij een ziekenhuisopname. Afhankelijk van de verzekeringsovereenkomst, kan je rekenen op een terugbetaling van:.....

Lees meer

Hoe wordt mijn aanvullend pensioen belast?

Het bedrag vermeld op je pensioenfiches is een brutobedrag. Hierop zijn nog diverse heffingen verschuldigd. Om te weten hoeveel belastingen je nog betaalt, moet je in de eerste plaats weten of je eenmalig een kapitaal of een maandelijkse rente ontvangt. 

Vandaag ziet de fiscaliteit op het pensioenkapitaal uit de groepsverzekering er in grote lijnen als volgt uit.

Lees meer

Hoe vraag ik mijn aanvullend pensioen op?

Goed nieuws, want om je aanvullend pensioen te ontvangen op je wettelijke pensioenleeftijd hoef je (bijna) niets te doen.  

Je aanvraag bij de Federale Pensioendienst zet alles in gang: 

Lees meer

Wat is een rente bij arbeidsongeschiktheid?

Bij een langdurige ziekte, een privé- of werkongeval val je terug op een ziekenfondsuitkering die lager is dan je huidige inkomen. Kiest je werkgever voor een rente bij arbeidsongeschiktheid, dan kun je rekenen op een aanvulling op jouw maandelijkse uitkering. Zo blijft je inkomen gewaarborgd als je in ziekteverlof bent.

Let wel, je rente wordt enkel uitbetaald als de wachttijd of carenztijd verlopen is. Dat is de aanloopperiode van je verzekeringscontract waarin de verzekering nog geen dekking biedt.

Lees meer

Je werkgever kan je diverse extralegale voordelen aanbieden
Bezoek onze website
Problemen bij het registreren of aanmelden?
Kijk hier voor hulp
Via [email protected] kan je jouw documenten bekijken
Aanmelden