Wat is een collectief pensioenplan?

Je werkgever kan voor jou een collectief pensioenplan onderschrijven. De premies die je werkgever betaalt, dienen voor de opbouw van je aanvullend pensioen, ook wel 2e pensioenpijler genoemd. Ook persoonlijke stortingen kunnen je pensioenreserve aanvullen. 

Afhankelijk van je pensioenplan ontvang je het gespaarde bedrag op het einde van je actieve carrière eenmalig als een kapitaal of levenslang een rente.

Indien je sterft vóór je pensioendatum behouden je nabestaanden het recht op je opgebouwde reserves, als je pensioenplan dit voorziet. 

Daarnaast kan je werkgever voor jou een overlijdensdekking onderschrijven die een overlijdenskapitaal voor je nabestaande(n) waarborgt.

Een waarborg premievrijstelling zorgt ervoor dat je pensioenrechten blijft opbouwen indien je langdurig in ziekteverlof bent.

Wordt jouw loonpakket opgesteld volgens een cafetariaplan of à-la-carteverloning, dan kun je soms kiezen waarvoor de verzekeringspremie wordt ingezet:

  • meer aanvullend pensioen sparen,
  • of een hoger overlijdenskapitaal verzekeren voor je begunstigden als je overlijdt voor je pensionering.
Lees ook: