Wat is een tak 21- of tak 23-verzekering?

Je werkgever kan ervoor kiezen de verzekeringspremie voor je aanvullend pensioen te beleggen in een een tak 21- of tak 23-verzekering.
Een tak 21-verzekering biedt een kapitaalgarantie en een gewaarborgd rendement. Het rendement is hier laag, vooral met de huidige lage rentevoeten. Met andere woorden ben je zeker van je pensioenkapitaal, maar ontvang je niets meer, behalve een eventuele winstverdeling.

Als je werkgever kiest voor een tak 23-verzekering, zonder kapitaalgarantie of gewaarborgd rendement, zit de kans erin dat je meer ontvangt dan het vermelde bedrag in je pensioenplan. Want hoewel er geen gewaarborgd rendement is, verlaagt de langere beleggingshorizon het risico en vergroot die de kans op een hoger rendement. 

Welke keuze je werkgever ook maakt, als werknemer loop je geen risico. De Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP) voorziet immers een minimale rendementsgarantie. Die stelt dat elke aangeslotene minstens de gestorte bijdragen moet terugkrijgen, gekapitaliseerd aan een wettelijk vastgestelde rentevoet.

Lees ook: