Wat is een rente bij arbeidsongeschiktheid?

  • Bij een langdurige ziekte, een privé- of werkongeval val je terug op een ziekenfondsuitkering die lager is dan je huidige inkomen. Kiest je werkgever voor een rente bij arbeidsongeschiktheid, dan kun je rekenen op een aanvulling op jouw maandelijkse uitkering. Zo blijft je inkomen gewaarborgd als je in ziekteverlof bent.
  • Let wel, je rente wordt enkel uitbetaald als de wachttijd of carenztijd verlopen is. Dat is de aanloopperiode van je verzekeringscontract waarin de verzekering nog geen dekking biedt.
  • Hoeveel de tussenkomst bedraagt, hangt af van je groepsverzekeringsreglement en wordt berekend op basis van verschillende factoren, zoals de graad van economische arbeidsongeschiktheid. Biedt je werkgever een cafetariaplan of à-la-carteverloning aan, dan kun je soms zelf de formule voor je rente bepalen. 

  • Raadpleeg bedrag van je rente op je pensioenfiches via MyBenefits@Allianz.

In welke situaties je verzekerd bent, hangt eveneens af van je groepsverzekeringsreglement. Dit kan zijn…
 

  • tijdens je bevallingsverlof,
  • bij ziekte,
  • na een arbeidsongeval,
  • na een privé-ongeval.
Check dus zeker de voorwaarden in de verzekeringsovereenkomst van je werkgever.
Lees ook: