Wat is een waarborg premievrijstelling in het geval van arbeidsongeschiktheid?

  • Ben je langdurig in ziekteverlof, dan heeft dit een invloed op je aanvullend pensioen en overlijdensdekking. Want daarop heb je enkel recht voor de periodes waarin je effectief werkt en loon ontvangt. Ontvang je geen loon, dan zijn ook je premies van je collectieve verzekeringen niet meer betaald

  • Gelukkig kan je werkgever kiezen voor een waarborg premievrijstelling. Die zorgt ervoor dat je premies tijdens je arbeidsongeschiktheid doorbetaald worden door de verzekeraar en dat
  • je aanvullend pensioen blijft opbouwen.
  • de nabestaanden het recht op een overlijdenskapitaal behouden indien je sterft tijdens je arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers kunnen één of beide waarborgen onderschrijven. Via MyBenefits@Allianz vind je op je contractuele pensioenfiche of jij van deze dekking geniet. 

Raadpleeg ook het verzekeringsreglement van je werkgever en om precies te weten waarvoor jij verzekerd bent. In de voorwaarden vind je bovendien terug welke afwezigheden een impact hebben op je collectieve verzekeringen.

Bij korte afwezigheden blijven jouw collectieve verzekeringen meestal wel doorlopen. Dat komt omdat pensioenreglementen bepaalde afwezigheden vaak gelijkstellen met effectief gewerkte periodes, zodat je voor die periodes toch pensioenrechten opbouwt. Het is ook mogelijk dat je werkgever tijdens jouw ziekteverlof de bijdragen voor een tijdje zelf blijft doorbetalen.
Lees ook: