Kan ik mijn groepsverzekering gebruiken voor de aankoop van een woning, verbouwingen of renovaties?

Een eigen stekje kopen of (ver)bouwen kost heel wat geld. Je aanvullend pensioen of overlijdensdekking kunnen je wel al een eind op weg helpen.

Zo kun je een voorschot op je aanvullend pensioenkapitaal opnemen of je groepsverzekering in pand geven.

Er zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Ten eerste moet het voorzien zijn in je pensioenreglement.
  • Een voorschot of een inpandgeving wordt slechts toegestaan om in de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te (ver)bouwen, te verbeteren of te herstellen. 

  • Bovendien moeten de voorschotten en leningen terugbetaald worden zodra de voormelde goederen uit het vermogen van de aangeslotene verdwijnen.

Je kunt een voorschot op je opgebouwde reserves opnemen, om het in te zetten als vastgoedfinanciering wanneer je een woning aankoopt, bouwt of renoveert. Op die manier geniet je nu al een stukje van je aanvullend pensioen, waardoor je later  vanzelfsprekend minder overhoudt, tenzij je dat voorschot vervroegd terugbetaalt.

Vraag meer info over een voorschot op je aanvullend pensioen aan je pensioeninstelling.

  • Je kunt je aanvullend pensioen in pand geven bij de bank als je een hypothecair krediet afsluit (ook wel wedersamenstellingskrediet genoemd.) Het aanvullend pensioen van je groepsverzekering wordt gekoppeld aan een hypothecair krediet en dient om het ontleende kapitaal op de einddatum van je lening af te betalen. 

    Concreet betekent dit dat je een hypothecair krediet afsluit en enkel de intresten betaalt. Het pensioenkapitaal uit je groepsverzekering zal dan gebruikt worden om het ontleende kapitaal van je hypothecair krediet af te lossen. Op je pensioendatum wordt je kapitaal dus niet aan jou, maar aan je bank uitbetaald.

    Kijk wel even na of je pensioenreglement dit toelaat en wat de voorwaarden zijn.
  • Heb je een overlijdensdekking via je werkgever, dan kun je die mogelijks bij de bank in pand geven als alternatief voor een schuldsaldoverzekering. De kredietinstelling wordt dan de begunstigde voor het bedrag dat je nog verschuldigd bent. Hierdoor daalt het overlijdenskapitaal dat wordt uitbetaald aan de overige begunstigden als jij sterft.

Vraag meer info over inpandgeving aan je pensioeninstelling.
Lees ook: