Waarom bezorg ik best een scheidingsakte aan mijn werkgever?

Bij een echtscheiding of beëindiging van een wettelijke samenwoning wordt...
 

  • je aanvullend pensioen mogelijks herberekend als je alleenstaand bent.

  • je ex-partner niet meer gedekt door je collectieve hospitalisatieverzekering.
  • je ex-partner niet meer gedekt door je collectieve hospitalisatieverzekering.
  • je ex-partner niet langer als begunstigde van je aanvullende overlijdensdekking beschouwd. Wie het geld na je overlijden toekomt, is trouwens standaard bepaald in je pensioenreglement. Wijzigingen vraag je aan via je werkgever.
  • Wie het geld na je overlijden toekomt, is trouwens standaard bepaald in je pensioenreglement. Wijzigingen vraag je aan via je werkgever
Breng je werkgever dus op de hoogte van je nieuwe burgerlijke staat.
Lees ook: