Welke invloed heeft mijn bevallingsverlof op mijn groepsverzekering?

Tijdens je moederschapsrust ben je in theorie langdurig arbeidsongeschikt, wat gevolgen heeft voor je aanvullend pensioen en je overlijdensdekking als je die geniet.
  • In de meeste pensioenplannen bouw je dan geen pensioenrechten op, omdat je verzekeringspremie enkel betaald wordt in de periodes waarin je werkt en loon ontvangt.
  • In sommige pensioenreglementen worden bepaalde periodes van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld met gewerkte periodes. In dat geval bouw je toch pensioenrechten op.
  • In sommige gevallen blijf je ook pensioenrechten opbouwen dankzij een waarborg premievrijstelling, indien je werkgever deze onderschreef.
  • Je denkt er liever niet aan, maar indien je sterft tijdens je arbeidsongeschiktheid, krijgen je nabestaanden enkel je opgebouwde reserves als dit zo is opgenomen in je pensioenplan.
Hetzelfde geldt voor je overlijdenskapitaal. Moest je sterven tijdens je moederschapsrust, dan wordt je overlijdenskapitaal enkel uitbetaald aan je nabestaande(n), als je een waarborg premievrijstelling hebt.

Welke dekkingen je geniet tijdens je zwangerschapsverlof, raadpleeg je in de voorwaarden van je collectieve verzekeringsovereenkomst(en). Die vraag je op bij je personeelsdienst. Ook op je pensioenfiches, te raadplegen op MyBenefits@Allianz, vind je terug of een dekking premievrijstelling voorzien is.
Lees ook: