Welke keuzes biedt de keuzebrief voor mijn aanvullend pensioen?

en groeien jaarlijks verder aan volgens de voorwaarden van het verzekeringsreglement. Er worden dus geen nieuwe premies meer gestort, maar je behoudt eventuele voordelige rentevoeten uit het verleden op de reeds verworven reserves.

Wanneer je overlijdt voor je pensionering, worden de opgebouwde reserves van je aanvullend pensioen enkel uitbetaald aan je begunstigden indien je pensioenreglement dit voorziet. Is dit niet voorzien, dan kun je hier alsnog voor kiezen via optie 2.

… en groeien verder aan volgens de voorwaarden van het verzekeringsreglement én je kiest voor een dekking bij overlijden.

Zo ontvangen je begunstigden je opgebouwde reserves indien je sterft voor je pensionering. Weet wel dat je pensioenreserves op dat moment verminderen in functie van de waarborg overlijden waar je voor kiest.

Indien reeds voorzien is dat je reserves uitbetaald worden bij overlijden, heeft het geen zin deze optie te kiezen en wordt dit op je keuzebrief vermeld.

Zowel in optie 1 als in optie 2 behoudt je werkgever zijn huidige en toekomstige verplichtingen.

 

je nieuwe werkgever.
Biedt je nieuwe werkgever ook een pensioenplan aan, dan kun je je opgebouwde reserves via je vorige werkgever overbrengen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever. Vanaf dan blijft je oorspronkelijke rendement niet langer gewaarborgd, maar groeien je reserves aan volgens de nieuwe voorwaarden.
een gemeenschappelijke kas die haar totale winst onder de aangeslotenen verdeelt. Dit verzekeringscontract wordt enkel aangeboden door verzekeringsondernemingen met een bijzondere erkenning.

Ook hier blijft je oorspronkelijke rendement niet langer gewaarborgd, maar groeien je reserves wel aan volgens de nieuwe voorwaarden.

de onthaalstructuur bij Allianz, zodat je reserves niet langer beheerd worden volgens het pensioenreglement van je vorige werkgever. Dit is enkel mogelijk indien je pensioenreglement deze optie voorziet.

Je oorspronkelijke rendement blijft niet langer gewaarborgd, maar je reserves groeien aan volgens de voorwaarden van de onthaalstructuur zoals vermeld in de keuzebrief. 

Wens je dat je begunstigden je opgebouwde reserves ontvangen wanneer je overlijdt voor je pensionering, overweeg dan een dekking bij overlijden.

In optie 3, 4 en 5 heeft je vorige werkgever geen toekomstige verplichtingen meer.

 

Lees ook: