Hoe wordt mijn overlijdenskapitaal belast?

Het bedrag vermeld in je verzekeringsreglement is een brutobedrag. Hierop zijn nog diverse heffingen verschuldigd. Hoeveel belastingen er worden geheven op je overlijdenskapitaal is afhankelijk van de begunstigde.

Vandaag ziet de fiscaliteit op het overlijdenskapitaal uit de groepsverzekering er in grote lijnen als volgt uit.


De begunstigde bij overlijden is de weduw(e)(naar) / overlevende echtgeno(o)t(e):
 • Een ziekte- en invaliditeitsbijdrage (RIZIV-bijdrage) van 3,55 %
  Deze bijdrage wordt ingehouden op het totale bruto kapitaal, incl. de winstdeling.
 • Een solidariteitsbijdrage tussen 0 % en 2 %
  Deze bijdrage (afhankelijk van de grootte van het kapitaal) is verschuldigd op het totale bruto kapitaal, incl. de winstdeling.

 •  Bedrijfsvoorheffing
  De Bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het bruto kapitaal, zonder de winstdeling, en verminderd met de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage:
  - 16,50 % op het deel opgebouwd door premies betaald door de werkgever
  - 16,50 % op het deel opgebouwd door werknemerspremies voor 1993
  - 10 % op het deel opgebouwd door werknemerspremies na 1993 
 • Geen successierechten
  Het kapitaal overlijden uit een groepsverzekering moet wel aangegeven worden, maar er moeten door de huwelijkspartner geen successierechten op betaald worden.

De begunstigde bij overlijden is iemand anders dan de weduw(e)(naar)/overlevende echtgeno(o)t(e):
 • Geen ziekte- en invaliditeitsbijdrage (RIZIV-bijdrage) en geen solidariteitsbijdrage
 • Bedrijfsvoorheffing, berekend op het bruto kapitaal, zonder de winstdeling (niet van toepassing voor minderjarige kinderen onder de 21 jaar)
  - 16,50 % op het deel opgebouwd door premies betaald door de werkgever
  - 16,50 % op het deel opgebouwd door werknemerspremies voor 1993
  - 10 % op het deel opgebouwd door werknemerspremies na 1993
 • Successierechten 
  In dit geval moeten successierechten betaald worden (met als uitzondering minderjarige kinderen onder de 21 jaar). Deze worden bepaald volgens de percentages die in de verblijfsregio van de overledene van kracht zijn.

 • Ook als je je groepsverzekering gebruikt als waarborg van een hypothecaire lening zijn er successierechten verschuldigd.

Aangifte van het overlijdenskapitaal is nodig voor de bepaling van de erop verschuldigde gemeentebelasting. Het percentage van de gemeentebelasting is afhankelijk van de gemeente waar je begunstigden wonen.

De pensioeninstelling houdt de inhoudingen in bij de uitbetaling van het kapitaal overlijden. In de praktijk zal de verzekeraar bij het uitbetalen van het kapitaal 16,66 % bedrijfsvoorheffing afhouden (in plaats van 16.5 %) en 10,09 % (in plaats van 10 %) om al rekening te houden met de gemeentelijke belastingen.

Lees ook: