Wat is een wezenrente?

Soms voorziet je pensioenplan bovenop het overlijdenskapitaal nog een wezenrente of bijkomende dekking voor je kind(eren). Als jij sterft, ontvangt je kroost een tijdelijke rente tot de leeftijd van 18 of 25 jaar of een andere leeftijd vermeld in het pensioenreglement. Deze rente draagt bij in het onderhoud van het kind. 

Wezenrente is een verwarrende term, want deze bijkomende dekking wordt in veel pensioenreglementen ook uitbetaald als slechts één ouder is overleden.

Lees ook: