Ik ben langdurig in ziekteverlof, wat is de impact op mijn collectieve verzekeringen?

  • Omdat je tijdens een langdurige afwezigheid geen loon ontvangt, zijn je premies van je collectieve verzekeringen niet meer betaald. Hierdoor bouw je even geen aanvullend pensioen op en vervallen je aanvullende voordelen, zoals het recht op een overlijdenskapitaal voor je nabestaanden. Tenzij je werkgever koos voor een waarborg premievrijstelling, want die beschermt in geval van langdurig ziekteverlof je pensioenrechten en je overlijdensdekking.
  •  
  • Ben je langdurig afwezig wegens een ziekenhuisopname? Een hospitalisatieverzekering via je werkgever komt ook tussen in je medische kosten. 
  •  
  • Bij korte afwezigheden blijven jouw collectieve verzekeringen meestal wel doorlopen. Dat komt omdat pensioenreglementen bepaalde afwezigheden vaak gelijkstellen met effectief gewerkte periodes, zodat je voor die periodes toch pensioenrechten opbouwt. Het is ook mogelijk dat je werkgever tijdens jouw ziekteverlof de bijdragen voor een tijdje zelf blijft doorbetalen.
  •  
  • Welke afwezigheden een impact hebben op je collectieve verzekeringen, raadpleeg je in de voorwaarden van je collectieve verzekeringsovereenkomst.
Lees ook: