Medische kosten dekken

100% digitaal: simpel, snel en direct 

Maximale dekking aan een competitieve prijs 

Aanwerving, motivering en behoud van je personeel 

Een betere productiviteit voor je onderneming 

Mijn makelaar contacteren voor een offerte
Een volledige en op maat gemaakte gezondheidsverzekering om voor je werknemers te zorgen

Een ambulante verzekering voor je werknemers is essentieel omdat hun huidige medische kosten blijven stijgen. Kies met het Allianz Medical Plan voor een optimaal ziekteverzekeringspakket dat alle uitgaven van je werknemers dekt​

2 waarborgen 100% aanvullend:​
Verzeker de ambulante kosten: @home
Verzeker de hospitalisatiekosten: @hospital

 • Medische en paramedische kosten: doktersbezoek, kine, verpleegkundige verzorging, functionele re-educatie,
 • Materiaal en prothese behalve voor tandzorg,
 • Bijkomende onderzoeken medische beeldvorming, biomedische analyse, inspanningstest
 • kosten voor geneesmiddelen, allopatisch en homeopatisch
 • Elke vorm van alternatieve geneeskunde: homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie.

- Geen tandzorg mogelijk

 

 Tot € 300,00 per jaar

✓ Dezelfde dekens als [email protected]

 

 Tandzorg

 

 Tot € 750,00 of 2.500,00 per jaar

 • Verblijfkosten in een kamer met twee bedden,
 • Erelonen voor medische en paramedische verstrekkingen

 

 • Prothesen en orthopedische toestellen • Kosten voor geneesmiddelen en medisch materiaal
 • Wiegendoodtest voor zuigelingen

 

 • Kosten voor klinische biologie, radiologie, medische beeldvorming
 • Verblijfskosten van de donor tot beloop van €2.500,-
 • Verblijfskosten van een direct familielid in de ziekenhuiskamer van een kind jonger dan 14 jaar 
 • Medisch verantwoord transport (ziekenwagen of helikopter) in België,

 

 2 of meerpersoonskamer

 

 

 Bijstand enkel in het buitenland

✓ Dezelfde dekens als [email protected]

 

 Vrije kamerkeuze

 

 Bijstand in binnen- & buitenland

Er is een algemene tendens om de duur van een hospitalisatieopname te verkorten.​

Er komen meer en meer gezondheidszorgen zonder ziekenhuisopname.

De courante medische kosten (ambulante kosten) bedragen +/- 437 euro per jaar/persoon.​

 

Wie kan het Allianz Medical Plan onderschrijven?

Dit product wordt aangeboden aan kmo’s of zelfstandigen met een vennootschap vanaf 1 tot 499 personen.
Welke taks is er van toepassing op de premies en zijn ze fiscaal aftrekbaar?

De verzekeringstaks op de premies van beide waarborgen bedraagt 9,25%. Op de premie hospitalisatie is een bijkomende rizivbijdrage van toepassing van 10%. De premies zijn fiscaal niet aftrekbaar.
Hoe worden de premies geïndexeerd?

De premie varieert jaarlijks in functie van de hoogste evolutie van de index der consumptieprijzen van de maand juni van het voorgaande jaar of de specifieke medische index in functie van de waarborgen. De verzekeringnemer wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de geïndexeerde premie. Hij kan de indexatie niet inroepen om het contract op te zeggen.
Zijn alle combinaties mogelijk van de formules?

Ja, om het even welke formule van module 1 kan gecombineerd worden met om het even welke formule van module 2. De modules kunnen ook apart onderschreven worden. Let wel, de keuze moet voor de volledige populatie gelijk zijn (personeelslid en gezinsleden). De werkgever maakt de keuze van de modules en formules.
Worden voorafbestaande risico’s gedekt?

Ja. Ook bij laattijdige aansluiting worden de voorafbestaande risico’s gedekt na het verlopen van de wachttijden.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!
Contacteer een makelaar