De verzekering Machinebreuk – waarborgt de hef-hijs, werktoestellen en mobiele installaties die in de polis vermeld en op de daarin vermelde plaatsen.
Geniet van een alle risico dekking

Elke onvoorziene en plotse schade, als ook brand, diefstal of poging tot diefstal

Terwijl de voorwerpen in werking zijn of stilstaan, met inbegrip van demonteren, verplaatsen en opnieuw monteren

  • Schade aan voetstukken en funderingen (andere dan deze door brand of ontploffing)
  • Noodzakelijke afbraakkosten, nodig voor herstelling of vervanging, en kosten voor wederopbouw
  • Kosten om de verzekerde (en beschadigde) voorwerpen uit het water te halen
  • Kosten voor herstelwerkzaamheden buiten normale werkuren, voor het inschakelen van technici uit het buitenland, voor versneld vervoer of voor het slepen
Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!