Een overlijdensverzekering is een absolute must als je een woonkrediet afsluit. Stel dat je partner of jij zelf vroegtijdig overlijdt. Financiële zorgen loeren om de hoek als plots één van de kostwinners wegvalt. Zal je de maandelijkse aflossing nog kunnen betalen? Het is belangrijk om dergelijke problemen vóór te zijn.
Je kan kiezen voor een aparte overlijdensverzekering of voor een aanvullende overlijdensdekking in een VAPZ of IPT.
Je kiest zelf het verzekerd kapitaal.
Je kan bij Allianz ook terecht voor een schuldsaldoverzekering tegen een scherp tarief.
Beoefen je avontuurlijke of gevaarlijke hobby’s? Breng dan zeker je makelaar op de hoogte. Dit kan immers een invloed hebben op je overlijdensdekking.
 
 
Je schuldsaldoverzekering kan fiscaal voordeel opleveren als je fiscale korf nog niet helemaal vol is.
 
 
Is een overlijdensverzekering duurder voor mannen dan voor vrouwen?

Mannen leven gemiddeld minder lang dan vrouwen.

Het feit dat de levensverwachting van vrouwen hoger lag, was voor verzekeringsmaatschappijen jarenlang een belangrijke reden om de premies voor overlijdensdekkingen voor mannen duurder te tariferen dan voor vrouwen.
Dat is vandaag echter niet langer het geval. Discriminatie op basis van geslacht is niet langer toegelaten, zodat de premies voor overlijdensverzekeringen voor vrouwen en mannen in principe dezelfde zijn. Wel kan de premie nog verschillen op basis van gezondheidssituatie, levensstijl (roker, niet-roker), leeftijd …

Een premieverschil dat louter gebaseerd is op het geslacht is niet meer toegelaten.

Is een schuldsaldoverzekering wettelijk verplicht?

Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht

Als je een hypothecaire lening afsluit voor een aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed, dan doe je er goed aan om ook een schuldsaldoverzekering te onderschrijven. Wanneer je plots zou overlijden, dan betaalt de verzekeraar de rest van de lening immers (gedeeltelijk) verder af.

Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht. Je hoeft ook geen schuldsaldoverzekering te onderschrijven opdat je woonkrediet fiscaal voordeel zou opleveren. Maar zinvol is het wel!

De kans bestaat ook dat de kredietinstelling (bank of verzekeraar) waarbij je je lening afsluit, je verplicht om een schuldsaldoverzekering te nemen. Je bent dan vrij om te kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij je een schuldsaldoverzekering neemt. Niettemin bieden kredietinstellingen vaak kortingen op de rentevoet van de lening aan als je ook de schuldsaldo- en brandverzekering bij hen onderschrijft. Het loont zeker de moeite om de tarieven van verschillende schuldsaldoverzekeraars met elkaar te vergelijken. Anders loop je het risico dat de korting die je krijgt op de rentevoet volledig opgesoupeerd wordt door een duurdere schuldsaldoverzekering … Je makelaar vertelt je er alles over.

Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt soms geëist door de kredietinstelling.

Moet je een schuldsaldoverzekering aangeven aan de fiscus?

Een overzicht

Een schuldsaldoverzekering kan je fiscaal voordeel opleveren in het kader van de woonbonus. Voorwaarde is wel dat je nog over fiscale ruimte beschikt, na aftrek van de kapitaals- en intrestaflossingen.

Hoeveel die fiscale korf voor jou bevat, hangt af van de datum waarop je je lening afgesloten hebt. Was dat na 1 januari 2015 en gaat het om de eigen woning en niet om een herfinanciering van een eerdere lening, dan zijn dit de fiscale grensbedragen per gewest:

Voor kredieten die dateren van vóór 1 januari 2015 of herfinancieringen van dergelijke kredieten gelden de oude woonbonus-regels.

Heb je een substantieel bedrag geleend, dan is de kans reëel dat je fiscale korf al volledig opgevuld is door de kapitaals- en intrestaflossingen van je krediet. In dat geval geef je je schuldsaldoverzekering beter niet aan de fiscus aan. Want als je eenmaal je schuldsaldoverzekering opgenomen hebt in je belastingaangifte, dan wordt het kapitaal dat uitgekeerd wordt naar aanleiding van een overlijden belast. Heb je je schuldsaldoverzekering nooit aangegeven (en er dus ook geen belastingvoordeel mee gedaan), dan wordt het kapitaal ook niet belast.

Bekijk steeds of je nog ruimte hebt om fiscaal voordeel te doen vooraleer je je schuldsaldoverzekering aangeeft.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.