Ben je verzekerd als je een testrit maakt?

Naar Belgische traditie is er in januari heel wat te beleven in autoland. De kandidaat-koper kan rekenen op interessante prijsformules, financieringen, enz. Vaak is dit ook het ideale moment om een testrit te maken. Maar wat als je een ongeval hebt met die testwagen?
Als een andere bestuurder aansprakelijk was voor het ongeval, dan is het zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die de stoffelijke schade aan het voertuig van de garage alsook jouw lichamelijke schade ten laste zal nemen.

Burgerlijke aansprakelijkheid
Alle auto’s die zich op de openbare weg begeven, moeten bij wet verzekerd zijn voor de burgerlijke aansprakelijkheid . Indien je dus schade veroorzaakt aan derden, komt deze verzekering tussen voor die schade.

Stoffelijke schade aan de auto, diefstal, bestuurdersverzekering,…
Hoewel de garagehouder niet verplicht is te voorzien in bijkomende dekkingen (zoals eigen schade, diefstal, natuurkrachten, aanraking met dieren, glasbreuk, enz.) voor de testwagens, zal hij dit doorgaans wel doen gezien het hier gaat over nieuwe, vaak waardevolle, wagens. Informeer je in ieder geval bij de garagehouder over de al dan niet verzekerde dekkingen.

Opgelet: zelfs indien de wagen omnium verzekerd is, kan het zijn dat er geen bestuurdersverzekering is afgesloten. Dat is de verzekering die jouw lichamelijke schade vergoedt bij een ongeval in fout. Een eventuele eigen bestuurdersverzekering  kan daarin een oplossing bieden.

De verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en garagehouder kan voorzien in een franchise voor bijvoorbeeld diefstal of eigen schade. Voor je de weg opgaat, zal de garagehouder jou in het overgrote deel van de gevallen een overeenkomst laten ondertekenen. Naargelang wat die overeenkomst daarover zegt, kan die franchise voor jouw rekening zijn. Zorg ervoor dat je weet hoeveel deze franchise – ook vrijstelling genoemd – bedraagt, alvorens je de weg op gaat.

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!