Cybersecurity: hoe intelligent gaat jouw bedrijf daarmee om? 

Weinig bedrijven hebben een cybersecurity expert. Want niet elk bedrijf ziet zichzelf als een potentieel gevaar voor een cyberaanval.

De snelheid van digitalisering nam de afgelopen jaren alleen maar toe. En deze zorgt voor héél wat mogelijkheden. Maar, alleen wanneer de digitale veiligheid goed op orde is, kunnen digitaliseringskansen optimaal worden benut.

Veel bedrijven weten echter onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen. En, elk van hen doet dit op zijn eigen manier. Zo bestaan grote verschillen tussen de securitymaatregelen van die afzonderlijke bedrijven.

Cybersecurity en de aanpak daarvan is natuurlijk de verantwoordelijkheid van een bedrijf zelf. Naast de beschikbare financiële middelen hangt de securitybehoefte ook af van de securityvolwassenheid van een bedrijf. Er bestaan 5 soorten bedrijven:
 1. Het eerder passieve bedrijf

  Bij passieve bedrijven houdt men niet erg veel rekening met cybercrimes die hen boven het hoofd hangen. Het bewustzijn is er onvoldoende dat er effectief een dreiging is. De securitymaatregelen zijn dan ook minimaal om de bedrijfsprocessen of data te beschermen. Van een cybersecurity expert is dus helemaal geen spraken.

 2. Het door compliance gedreven bedrijf.

  Bij bedrijven die door compliance worden  gedreven is men relatief bewust van de mogelijke dreiging. Toch beperken zij zich tot het hoogstnoodzakelijke. Ze zullen dan ook alles in het werk stellen om te voldoen aan gestelde richtlijnen en eisen die fabrikanten en overheid stellen. 
 3. Het reactieve bedrijf

  Deze bedrijven komen pas in actie als ze zelf slachtoffer werden van een cyberattack.  Ook een cyberaanval bij een bedrijf dat op hen lijkt kan hen aanzetten tot het ondernemen van acties.

 4. Het proactieve bedrijf 

  Deze firma’s kijken al wat verder dan de dagelijkse beslommeringen. Ze hebben een goed beeld van hun digitale risico’s en kwetsbaarheden. Dit zet hen dan ook aan om passende cybersecurity maatregelen te treffen die ze continu monitoren. 

 5. Het intelligente bedrijf

  Met een blik op de toekomst werken deze intelligente organisaties huidige beveiligingsmaatregelen uit die futureproof zijn. Ze gaan dan ook bewust op zoek naar recente informatie en werken erg nauw samen met hun ketenpartners. Vaak gebeurt dit met één of meerdere cybersecurity experts die een heuse strategie uitbouwen.

Welk type ben jij? Ben je niet helemaal zeker? Wel, als verzekeraar vinden wij het belangrijk om onze zakelijke klanten weerbaarder te maken. Wij stellen ons dan ook graag op als kennispartner door hen bewust te maken van cyberrisico’s en door tips te geven hoe zij deze risico’s kunnen minimaliseren. Daarom verschaft onze scan ondernemers vrijblijvend belangrijke inzichten en benadrukken we dat cyberbescherming essentieel is om te blijven doen waar de ondernemer blij van wordt: ondernemen. 
Bron: Digital Trustcenter
Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!