Ben je verzekerd tegen terreurdaden?

Onze eerste gedachten gaan naar alle slachtoffers van de aanslagen en hun familieleden. Meteen rijzen bij de media de eerste vragen over de financiële gevolgen en de verzekeringsaspecten bij deze terreurdaden. Assuralia schetst de grote lijnen van de dekkingen die in België voorzien zijn op dit vlak.

Onze eerste gedachten gaan naar alle slachtoffers van de aanslagen en hun familieleden. Meteen rijzen bij de media de eerste vragen over de financiële gevolgen en de verzekeringsaspecten bij deze terreurdaden. Assuralia schetst de grote lijnen van de dekkingen die in België voorzien zijn op dit vlak.

Sinds 2008 bieden de meest voorkomende Belgische verzekeringscontracten dekking tegen de gevolgen van terreurdaden. Slachtoffers en hun naasten kunnen terecht bij hun verzekeraar.

De wet van 1 april 2007 voorzag in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten die bijna alle burgers hebben, hetzij als particulier hetzij als werknemer:

  • alle levensverzekeringen (zowel individuele als groepsverzekeringen);
  • de ziekteverzekeringen (met de waarborgen hospitalisatie en gewaarborgd inkomen);
  • de verzekeringen tegen arbeidsongevallen (dus inbegrepen de letsels opgelopen op de weg van en naar het werk);
  • de verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen;
  • de brandverzekering eenvoudige risico’s (woningen, handelszaken en kmo’s);
  • de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor in België ingeschreven voertuigen;
  • de verplichte aansprakelijkheidsverzekering ingeval van brand en ontploffing van uitbaters van voor publiek toegankelijke gebouwen;

In andere verzekeringen (bv. omnium auto, hulpverlening, rechtsbijstand, verzekeringen tegen bedrijfsschade en “grote risico’s” brand) is de dekking niet verplicht. De verzekeraar moet dan wel de uitsluiting van terrorisme expliciet vermelden in het contract.

De wet van 1 april 2007 houdt er rekening mee dat terreurdaden een enorme impact kunnen hebben wat betreft lichamelijke letsels, schade aan goederen en economische gevolgen. De verzekeraars vergoeden de verzekerden of slachtoffers dankzij de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) opgericht met het oog op een gecoördineerde verdeling van de kosten.

De website www.tripvzw.be heeft een uitgebreide rubriek met antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Voor meer informatie over jouw verzekeringen kan je terecht bij je makelaar.

Bron: Assuralia

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.