Je gaat samenwonen? Denk aan je verzekeringen

Heb je plannen om binnenkort te gaan samenwonen met je partner? Dan komen er ongetwijfeld heel wat praktische vragen op je af. Toch mag je ook jouw verzekeringen niet uit het oog verliezen. Samenwonen zorgt er immers voor dat bepaalde van je verzekeringen mogelijk aangepast moeten worden. 

In je brandpolis heb je je inboedel verzekerd. Als je samen met je partner een woning of appartement betrekt, dan wordt die inboedel uiteraard een stuk uitgebreider. Het is dan ook belangrijk om na te gaan of de verzekerde waarde in je brandverzekering nog overeenstemt met de realiteit. Let ook op als je zeer luxueuze of dure voorwerpen in huis hebt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij juwelen of waardevolle schilderijen, is het mogelijk dat de standaardwaarborgen in je brandpolis niet volstaan. Bij Allianz biedt Secure@Home alvast ruime vergoedingslimieten. Heb je dergelijke voorwerpen in huis, spreek je verzekeringsmakelaar hier dan eventueel over aan. Naar analogie hiermee controleer je ook best of je diefstalwaarborg, als je die onderschreven hebt, nog volstaat.

Zijn zowel je partner als jezelf eigenaar van een woning, en wordt één van beide panden binnenkort verhuurd, denk er dan aan dat je ook daarvoor best een brandverzekering afsluit.

Huurden jullie tot nu toe elk een pand en gaan jullie nu samenwonen? Dan kunnen jullie de brandverzekering voor het pand dat jullie niet langer zullen huren stopzetten zodra het huurcontract afloopt.

Woonden je partner en jezelf tot nu toe alleen en hadden jullie elk al een familiale verzekering onderschreven, dan laten jullie best één van beide schrappen. De andere polis moet dan wel aangepast worden, zodat die jullie allebei dekt. Vaak betalen alleenstaanden weliswaar een lagere premie, maar de premie voor één gezamenlijke polis zal toch lager uitvallen dan tweemaal de kostprijs voor een verzekering voor alleenstaanden.

Ga je met je partner samenwonen in een andere streek dan waar je tot nu toe woonde, dan heeft dit mogelijk een impact op de premie van je autoverzekering. Bepaalde regio’s zijn immers duurder dan andere. Maak eventueel al eens een simulatie om een idee van je mogelijke premie te krijgen.

Belangrijk is ook dat je, als je regelmatig met de auto van je partner zou rijden, als bestuurder in de polis opgenomen wordt. Je makelaar bekijkt of dit zinvol of nodig is.

Heb jij of je partner een groepsverzekering via de werkgever? Bekijk dan zeker wie er als begunstigde opgenomen is in deze contracten. Mogelijk wordt dit best veranderd.
Als je een hospitalisatieverzekering hebt  via je werkgever, dan is het soms mogelijk om je samenwonende partner mee op te nemen in de polis.

Als je van adres verandert, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je makelaar en eventueel ook rechtstreeks aan je verzekeringsmaatschappij. Zo komt al je briefwisseling over je verzekering goed terecht. Bij Allianz kan je dat meteen via e-mail doen.

Nog vragen? Contacteer een makelaar voor meer info!

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!