Zelfrijdende auto’s en verzekeringen: 

nog heel wat uitdagingen!

Welke impact zullen zelfrijdende auto’s hebben op ongevallenstatistieken, schadeherstelkosten en aansprakelijkheid?

Dat zelfrijdende auto’s eraan komen, staat buiten kijf. De technologie bestaat, er moet vooral nog goed worden nagedacht over de impact en uitdagingen van autonoom rijdende wagens. Wat zal er bijvoorbeeld precies veranderen op het vlak van ongevallenstatistieken, schadeherstelkosten en aansprakelijkheid? Uitdagende tijden…

Het overgrote deel van de verkeersongevallen is te wijten aan een menselijke onoplettendheid of fout. Als artificiële intelligentie het stuur overneemt, vermindert dus de kans op ongevallen. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor de verkeersveiligheid, maar wellicht ook voor je autoverzekering. Minder risico op schade betekent in principe lagere premies.
Er is echter een maar… Verwacht wordt dat wanneer er toch een ongeval gebeurt met een zelfrijdende wagen, de herstelkost voor de auto fors hoger zal liggen dan bij een gewone auto. De hoogstaande technologie die in autonoom rijdende wagens is ingebouwd in bumpers, koplampen, motor en dashboard is immers erg complex en er hangt een stevig prijskaartje aan vast. Een lagere ongevallenfrequentie, maar hogere herstelkosten dus. Dat is iets waar verzekeraars rekening mee zullen houden bij de berekening van hun autoverzekeringspremies.

En als er dan een ongeval gebeurt met een zelfrijdende auto, wie is dan aansprakelijk? Een ‘bestuurder’ is er niet, maar wel een ‘gebruiker’. Is die aansprakelijk? Of de fabrikant van de wagen? Het IT-bedrijf dat de technologie geleverd heeft misschien? Op de vraag over de aansprakelijkheid is er vandaag nog geen pasklaar antwoord.

In het huidige systeem betaalt de verzekeraar van de aansprakelijke partij de schade. Dit lijkt in de toekomst niet langer houdbaar. Er wordt dan ook volop nagedacht over alternatieven. Een vaak gehoorde denkpiste is een systeem waarbij je eigen verzekeraar gewoon jouw schade vergoedt, ongeacht wie er aansprakelijk is. Op die manier kan de schade niet alleen sneller – want geen aansprakelijkheidsdiscussies meer – maar ook gewoon heel duidelijk en transparant afgehandeld worden.

Het vraagt natuurlijk best veel tijd om zo’n nieuw verzekeringssysteem in te voeren en er is ook een grondige aanpassing van de wetgeving nodig. Er moet worden nagedacht welke regels er zullen gelden wanneer in een overgangsfase autonoom rijdende wagens en menselijke bestuurders samen de openbare weg gebruiken.

Conclusie: binnenkort rijden de eerste zelfrijdende auto’s op onze wegen. Dat betekent voor verzekeraars een hele aanpassing, maar zij gaan de uitdaging aan om nieuwe, moderne oplossingen aan te bieden. 
Ontdek meer over onze kortingen:
Heb je nog bijkomende vragen over je autoverzekering? Contacteer je verzekeringsmakelaar.
Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!