Zorgen voor een comfortabel aanvullend pensioen?

 
Een welverdiend pensioen: de meesten van ons kijken uit naar deze mooie dagen die ons in een min of meer nabije toekomst te wachten staan. Maar zal je met een wettelijk pensioen van 1.250 euro (gemiddeld wettelijk pensioen in 2018 voor een werknemer) dezelfde levensstandaard kunnen behouden? De verzekeringsmaatschappijen bieden twee spaarformules aan om een mooi appeltje voor de dorst opzij te zetten: pensioensparen of langetermijnsparen. Deze formules vertonen gelijkenissen, maar verschillen ook op bepaalde punten. Welke formule kies je?

Bij pensioensparen en langetermijnsparen spaar je op regelmatige basis in een verzekeringscontract. Het kan gaan om:

  • een tak 21-verzekeringsproduct, wat betekent dat je kapitaal beschermd is, dat je rentevoet gewaarborgd is en wordt verhoogd met een eventuele winstdeelname;
  • een tak 23-verzekeringsproduct, gekoppeld aan een of meerdere onderliggende beleggingsfondsen;
  • een gemengd verzekeringsproduct dat tak 21 en tak 23 combineert.

Bij elke formule wordt het opgebouwde kapitaal aan het einde van het contract uitbetaald.

Als je het gespaarde kapitaal uitgekeerd wil krijgen vóór de leeftijd van 60 jaar, moet je personenbelasting betalen, en naargelang van het geval is dat een belastingheffing tegen het marginale tarief of tegen het tarief van 33%.
Bij vroegtijdig overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar wordt het kapitaal belast tegen het tarief van 10%. Dit kapitaal en de eventuele winstdeelnames worden vervolgens onderworpen aan successierechten.

Intekenen kan op voorwaarde dat je een belastbaar inkomen hebt om te profiteren van de belastingverminderingen die deze formule aantrekkelijk maken.

Het belastingvoordeel is verschillend afhankelijk van je inbreng. Voor het inkomstenjaar 2020:
- als je maximaal 990 euro per jaar stort, geniet je een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premie. Die belastingvermindering wordt nog verhoogd door de besparing van de gemeentebelasting;
- als je meer dan 990 euro en maximaal 1.270 euro stort, bedraagt het belastingvoordeel 25% van de gestorte premie.

Pensioensparen is niet onderworpen aan de premietaks.

Op de leeftijd van 60 jaar wordt een taks van 8% geheven op het gestorte kapitaal, exclusief eventuele winstdeelnames voor zover het contract werd afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar.


Interessant om te weten: na de leeftijd van 64 jaar is er geen fiscale aftrekbaarheid meer mogelijk. Met de premies die worden gestort tussen de leeftijd van 60 en 64 jaar, kan je wel het belastingvoordeel van 30% of 25% genieten afhankelijk van de keuze van het gestorte bedrag.

Contracten die werden afgesloten na de leeftijd van 55 jaar, worden belast na 10 jaar.

Bij langetermijnsparen is de maximale premie afhankelijk van je beroepsinkomsten, met een plafond van 2.350 euro voor het inkomstenjaar 2020 als je een belastingvermindering van 30% wil genieten.
Opgelet, om recht te hebben op deze belastingvermindering, moet je goed controleren of de fiscale enveloppe* dit toelaat.

*Het totale bedrag van de belastingvermindering op basis van de netto belastbare inkomsten.

Deze spaarformule is onderworpen aan de premietaks van 2%.
Op de leeftijd van 60 jaar wordt op het gestorte kapitaal (exclusief winstdeelnames) een definitieve belasting van 10% geheven, voor zover het contract werd afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar. Je kan daarna nog premies storten. Deze premies worden niet meer belast, maar genieten nog het belastingvoordeel van 30%. Die belastingvermindering wordt  nog verhoogd door de besparing van de gemeentebelasting.

Contracten die werden afgesloten na de leeftijd van 55 jaar, worden belast na 10 jaar.

Je kan pensioensparen en langetermijnsparen combineren.
Deze twee producten behoren tot verschillende fiscale enveloppes.

Het belastingvoordeel voor langetermijnsparen maakt deel uit van dezelfde korf als het belastingvoordeel voor hypothecaire kredieten en schuldsaldoverzekeringen. Maar wat zou dat voor jou betekenen?

Als je je hypothecair krediet nog terugbetaalt en je schuldsaldoverzekering betaalt, kies je best voor pensioensparen en afhankelijk van het nog beschikbare deel van je fiscale enveloppe, voor langetermijnsparen of een niet-fiscaal spaarplan.

Als je je hypothecair krediet niet meer terugbetaalt, behoud dan je pensioensparen en kies voor langetermijnsparen. Zo kan je een dubbel belastingvoordeel genieten op je gestorte premies.

Goed nieuws, geen jaloezie! Gehuwde koppels en (wettelijk of feitelijk) samenwonenden kunnen beiden  een contract als houder afsluiten en zo beiden het belastingvoordeel genieten.


Ongeacht je leeftijd zal het wettelijk pensioen nooit voldoende zijn voor jou ... (via de simulatie Mypension
 kan je trouwens je exact wettelijk pensioen berekenen). Begin dus jong te sparen.
De formules pensioensparen en langetermijnsparen bieden je de mogelijkheid om een mooi aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen en tegelijkertijd nu al, onder bepaalde voorwaarden, een aanzienlijk belastingvoordeel te genieten op je gestorte premies. Kortom, profiteer van het beste van twee werelden! Neem contact op met je makelaar voor meer informatie.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.