Informatie over het coronavirus en particuliere verzekeringen

Heb je een vraag over je reis- of annuleringsverzekering bij Allianz of wil je meer weten over een repatriëring en/ of de vergoeding van medische kosten? Bekijk dan zeker de vaak gestelde vragen van onze dochteronderneming Allianz Partners
.

Wil je meer weten over een repatriëring en/of de vergoeding van medische kosten? Dan verwijzen we je graag naar de informatiepagina van onze dochteronderneming Allianz Partners.

Verzekeringssector blijft klanten bijstaan in deze moeilijke tijden.

Veel klanten hebben het moeilijk in deze coronacrisis. Wij vinden het belangrijk deze klanten bij te staan. Dat pakken we op met de hele branche. Sinds maart ondersteunen we onze klanten met speciale maatregelen. In december heeft Assuralia bekendgemaakt welke nieuwe maatregelen we nemen en welke we verlengen.

Allianz staat uiteraard volledig achter deze maatregelen. Deze tabel geeft de maatregelen beknopt weer:

Zeker. Best geef je een schadegeval onmiddellijk aan. Ook tijdens de coronacrisis staan we helemaal klaar om je verder te helpen. Er is geen enkele reden om je aangifte uit te stellen. Uiteraard nemen we de vereiste voorzorgsmaatregelen in acht en kan er hierdoor wat vertraging optreden, maar we zoeken samen met jou naar de beste oplossing om je schade vlot te regelen.
Onze medewerkers werken allemaal van thuis uit, zodat er geen langere wachttijden zijn wat de afhandeling door Allianz betreft. Wel is het mogelijk dat de expertise of de herstelling omwille van de coronamaatregelen pas later kan plaatsvinden: bijvoorbeeld omdat de expertise niet meteen veilig georganiseerd kan worden, wisselstukken ontbreken, herstellers of leveranciers gesloten zijn. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing om de hinder voor jou zoveel mogelijk te beperken.
Ook na een ongeval raden we je aan om de voorschriften van de overheid inzake social distancing en handhygiëne na te leven.  Meer info hierover vind je op www.info-coronavirus.be. Je kan daarnaast een schadegeval ook online aangeven op onze website
Ook tijdens de coronacrisis helpen we je verder. Bel naar +32 2 773 61 04 voor dringende bijstand. Uiteraard nemen we de veiligheidsvoorschriften in acht. Bepaalde diensten of prestaties kunnen evenwel vertraagd worden of niet beschikbaar zijn door de gevolgen van de coronamaatregelen. In dat geval zoeken we samen naar de meest geschikte oplossing.
Onze uitgebreide bijstandsformule Car Plan Assistance+ komt tussen in geval van pech onderweg. Hou er wel rekening mee dat bepaalde diensten of prestaties vertraagd kunnen worden of niet beschikbaar zijn door de gevolgen van de coronamaatregelen. In dat geval zoeken we samen naar de meest geschikte oplossing.
Allianz werkt voor auto-expertises samen met CED: zij zetten waar dat mogelijk is maximaal in op tele-expertise. Bij een tele-expertise toon jij de schade aan je voertuig via jouw telefoon aan de expert en die bepaalt dan zelf welke foto's hij nodig heeft. Je krijgt hierover alle informatie bij het Customer Service Center van CED (02/730.36.11). Op deze manier kunnen we jou zonder problemen verder helpen in een veilige setting.
Dringende herstellingen en takelopdrachten kunnen steeds plaatsvinden. Garages hebben hun activiteiten sinds 4 mei hervat voor bedrijfsvoertuigen. Onderhoud en herstellingen aan particuliere voertuigen (mits inachtneming van voorzorgsmaatregelen) is opnieuw mogelijk sinds 11 mei.

We hebben onze activiteiten en diensten gereorganiseerd om je maximaal vanop afstand te kunnen helpen.

Wij nemen eerst contact op met de hersteller en vragen of er foto’s en een bestek beschikbaar zijn om het dossier vanop afstand te regelen. Lukt dit niet, of is de hersteller niet operationeel, dan contacteren we jou met de vraag om ons foto’s van de schade te bezorgen. We sturen je dan ook extra informatie door over welke foto’s we precies nodig hebben. We begeleiden je via een aparte link (via SMS of mail), zodat je live met een auto-expert je schadedossier verder kan laten behandelen.

Kunnen we je niet bereiken, dan laten we een voice mailbericht achter met de vraag om ons terug te bellen. Lukt het de tweede keer ook niet om je te spreken, dan vertellen we in een voice mailbericht dat auto-expert CED een mail zal sturen met meer informatie om je dossier op afstand te regelen. Als je geen foto’s kunt bezorgen, dan stellen we de regeling van je schade twee weken uit en zullen we vervolgens terug contact opnemen.

Beschikken we enkel over je e-mailadres, dan sturen we de informatie naar je door via e-mail.

Hebben we geen contactgegevens (telefoon of e-mail) van jou, dan zullen we aan je makelaar vragen om ons die te bezorgen. Eventueel bezorgen we je alle nodige info per post.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op schadedossiers buiten de netwerken van de geconventioneerde herstellers of bij dringende opdrachten (waar een evaluatie van de schade niet kan wachten, bv. bij een geïmmobiliseerd voertuig).

Ook tijdens de coronacrisis staan we helemaal klaar om je verder te helpen. Er is geen enkele reden om je aangifte uit te stellen. Uiteraard nemen we de vereiste voorzorgsmaatregelen in acht en kan er hierdoor wat vertraging optreden, maar we zoeken samen met jou naar de beste oplossing om je schade vlot te regelen.
Onze medewerkers werken allemaal van thuis uit, zodat er geen langere wachttijden zijn wat de afhandeling door Allianz betreft. Wel is het mogelijk dat de expertise omwille van de coronamaatregelen pas later kan plaatsvinden. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing om de hinder voor jou te beperken.
We werken voor de expertises samen met Dekra, dat maximale voorrang geeft aan expertises op afstand (op basis van foto's en video) als je makelaar en jezelf hiermee akkoord gaan. Zo kunnen we de veiligheid van iedereen waarborgen en je schade snel, doeltreffend en objectief te bepalen. 
Onze dienstverlening inzake Herstel in Natura blijft gegarandeerd, uiteraard met respect voor de coronamaatregelen. Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing-voorwaarden. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond of niet in gebruik zijn. Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen die in geval van uitstel een gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners).  Andere werkzaamheden in de woning zijn niet toegelaten. De opvolging van lopende dossiers, het opstarten van nieuwe opdrachten en het organiseren van alle voorbereidingen voor de herstelling blijft gewoon lopen. De beperkende maatregelen van de overheid kunnen wel tot enige vertraging leiden. Onze dienstverleners in het kader van Herstel in Natura nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van hun werknemers en van de klanten te garanderen.
Ook tijdens de coronacrisis staan we helemaal klaar om je verder te helpen. Er is geen enkele reden om je aangifte uit te stellen. Uiteraard nemen we de vereiste voorzorgsmaatregelen in acht en kan er hierdoor wat vertraging optreden, maar we zoeken samen met jou naar de beste oplossing om je schade vlot te regelen.

We hebben onze activiteiten en diensten gereorganiseerd om je maximaal vanop afstand te kunnen helpen.

Wij nemen eerst contact op met de hersteller en vragen of er foto’s en een bestek beschikbaar zijn om het dossier vanop afstand te regelen. Lukt dit niet, of is de hersteller niet operationeel, dan contacteren we jou met de vraag om ons foto’s van de schade te bezorgen. We sturen je dan ook extra informatie door over welke foto’s we precies nodig hebben. We begeleiden je via een aparte link (via SMS of mail), zodat je live met een auto-expert je schadedossier verder kan laten behandelen.

Kunnen we je niet bereiken, dan laten we een voicemailbericht achter met de vraag om ons terug te bellen. Lukt het de tweede keer ook niet om je te spreken, dan vertellen we in een voicemailbericht dat auto-expert CED een mail zal sturen met meer informatie om je dossier op afstand te regelen. Als je geen foto’s kunt bezorgen, dan stellen we de regeling van je schade twee weken uit en zullen we vervolgens terug contact opnemen.

Beschikken we enkel over je e-mailadres, dan sturen we de informatie naar je door via e-mail.

Hebben we geen contactgegevens (telefoon of e-mail) van jou, dan zullen we aan je makelaar vragen om ons die te bezorgen. Eventueel bezorgen we je alle nodige info per post.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op schadedossiers buiten de netwerken van de geconventioneerde herstellers of bij dringende opdrachten (waar een evaluatie van de schade niet kan wachten, bv. bij een geïmmobiliseerd voertuig).

Als je overlijdt ten gevolge van het coronavirus (COVID 19) , dan zal het overlijdenskapitaal van je Allianz-overlijdensverzekering uitgekeerd worden aan de begunstigden, in overeenstemming met de voorwaarden van het contract.

De contractuele voorwaarden van uw contracten blijven volledig van toepassing. We raden u aan deze nog ééns te bekijken.

Wij, en uw makelaar, blijven tot uw beschikking voor eventuele vragen. 

Als je besmet bent met het coronavirus (COVID 19), dan zijn de hospitalisatiekosten in verband met de behandeling gedekt, in overeenstemming met de bepalingen van je contract.

De behandeling moet een curatief karakter hebben en wettelijk erkend zijn door de Belgische sociale zekerheid. In het buitenland moet de behandeling ook dringend zijn.

Zuiver preventieve (niet curatieve) medische kosten zijn niet gedekt door onze contracten. Je zal dus geen tussenkomst genieten als je preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder dat je besmet bent.

Indien de ziekenhuisopname is uitgesteld naar een latere datum als gevolg van de maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen in het kader van de Covid-19-crisis, zal Allianz niettemin de kosten voor "pre-hospitalisatie" betalen, overeenkomstig de contractuele voorwaarden, die reeds zijn gemaakt op basis van de aanvankelijke datum van de ziekenhuisopname.

De kosten voor "pre-hospitalisatie" die tussen de eerste datum van de ziekenhuisopname en de nieuwe datum van de ziekenhuisopname worden gemaakt, worden eveneens vergoed volgens de voorwaarden van het contract.

Je moet Allianz onmiddellijk op de hoogte brengen van het uitstel van zijn hospitalisatie.

Als de ziekenhuisopname geannuleerd wordt, zonder dat er al een nieuwe datum is vastgesteld, zijn de kosten die gemaakt werden tijdens de eerste pre-hospitalisatieperiode gedekt. Dit volgens de voorwaarden van de contracten. 

Voor alle andere vragen met betrekking tot medische kosten in het buitenland kun je de informatiepagina raadplegen van Allianz Partners.

Als je naar het buitenland reist dan bent je gedekt conform de voorwaarden van het contract, ongeacht de kleur van de reisbestemming.

Niettemin wijzen we je erop dat de Belgische autoriteiten sterk afraden om naar het buitenland te reizen en dat de terugkeer naar Belgje na een dergelijke reis onderworpen is aan bepaalde formaliteiten (aangifte, quarantaine, testen, …). Meer info, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Als je geen andere keuze hebt dan naar een risicozone te reizen, dan vragen wij je om zeer waakzaam te zijn en “als een goede huisvader” te handelen, strikt volgens de instructies van zowel de lokale als de Belgische autoriteiten.