Allianz verhuist

Nieuw adres vanaf 16 maart 2020

Koning Albert II-laan 32,
1000 Brussel

Op 16 maart worden de kantoren van Allianz overgebracht naar de Allianz Tower, aan de Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, in de Noordwijk.

We verhuizen in 3 fasen, op 9, 12 en 16 maart. Opdat er geen post verloren zou gaan, is er een overgangsperiode voorzien waarin de correspondentie verzonden naar het oude adres ook nog zal toekomen. Na deze periode kan alleen nog het adres van de Allianz Tower gebruikt worden. De telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Met dit nieuwe gebouw zet Allianz in op duurzame ontwikkeling. De Allianz Tower is immers een passiefgebouw en heeft al een BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) Excellent certificaat gekregen. Het voldoet perfect aan de technische en de milieueisen van vandaag en morgen.

Deze stap is ook een mooie gelegenheid voor Allianz om na te denken over een compleet nieuwe, meer hedendaagse en efficiëntere manier van werken: Activity Based Working. Het comfort van onze medewerkers staat dus centraal om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op jullie behoeften.

De nieuwe hoofdzetel van Allianz, in het centrum van Brussel, weerspiegelt de constante evolutie van ons bedrijf vandaag en speelt in op uw verwachtingen

Koning Albert II-laan 32 

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 214 61 11