Sterke resultaten in eerste halfjaar 2017 voor Allianz Benelux

Allianz Benelux heeft in de eerste helft van 2017 een sterk financieel resultaat behaald(1). De omzet BOAR in de Benelux steeg ten opzichte van het eerste halfjaar in 2016 met 10,2% tot 755 miljoen euro. De omzet van onze levenactiviteiten is met 28,8% gestegen naar 1.427 miljoen euro met name door sterke groei in Unit Linked.

Het operationeel resultaat laat een stijging zien van 21 miljoen euro (21,4%) ten opzichte van de eerste 6 maanden van vorig jaar en komt uit op 119 miljoen euro. De combined ratio is verbeterd tot 97,7%.

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 04-08-2017

  • Omzet 2,2 miljard euro (2016: 1,8 miljard. euro)
  • Operationeel resultaat 119 miljoen euro (2016: 98 miljoen euro)
  • Netto resultaat 83 miljoen euro (2016: 89 miljoen euro)
  • Combined ratio 97,7% (2016: 101,7%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde half jaarcijfers van Allianz SE (WWW.ALLIANZ.COM).

De omzet van Allianz Benelux is gestegen tot 2,2 miljard. Onze levenbedrijven in België, Nederland en Luxemburg lieten over de eerste helft van 2017 een gezonde groei zien. Ook de omzet BOARin de Benelux steeg ruim ten opzichte van de eerste 6 maanden van vorig jaar.
Door het uitblijven van natuurrampen en terrorismeschade, en een sterke technische performance van onze activiteiten, is onze combined ratio ten opzichte van 2016 verbeterd tot 97,7%. Aandachtspunt blijft het tegenvallende resultaat in Nederland in het motor-segment. Ondanks de aanhoudend lage rente heeft Allianz de rentabiliteit in zijn levenbedrijven op peil kunnen houden. Samengevat: een solide operationeel resultaat van 119 miljoen euro over de eerste 6 maanden van 2017 met een nettowinst van 83 miljoen euro.
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: "Allianz Benelux laat over het eerste half jaar van 2017 uitstekende financiële resultaten zien. Dat biedt ons de ruimte om verder te investeren in ons bedrijf, onze klanten en onze medewerkers. De wereld om ons heen verandert in een steeds sneller tempo. Daardoor moeten wij ons ook sneller aanpassen. Alleen dan kunnen we blijven voldoen aan de behoeftes van onze klanten en waar mogelijk hun verwachtingen overtreffen. Het is dan ook zaak om verder invulling te geven aan onze digitale ambities in de Benelux-markt.”

Scroll horizontaal om meer te zien

  Premie-inkomen
 
  Leven 1.427 (2016: 1.108)
  Niet leven 755 (2016: 685)
  Totaal 2.182 (2016: 1.793)

Scroll horizontaal om meer te zien

 
Operationeel resultaat

 
  Leven en asset management 73 (2016: 73)
  Niet leven 47 (2016: 25)
  Totaal 119 (2016: 98)