Sterke resultaten in eerste halfjaar 2018 voor Allianz Benelux

Allianz Benelux heeft in de eerste helft van 2018 een sterk financieel resultaat behaald(1). Het operationeel resultaat en nettoresultaat laten een mooie stijging zien ten opzichte van 2017.

Allianz Benelux heeft in de eerste helft van 2018 een sterk financieel resultaat behaald (1). Het operationeel resultaat en nettoresultaat laten een mooie stijging zien ten opzichte van 2017. De combined ratio is verbeterd met 2,8%-p tot 95,0%. Het premie-inkomen van onze schadeactiviteiten in de Benelux bleef stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 met 794 miljoen euro. Het premie-inkomen van de leven-activiteiten nam met 9,7% af tot 1.253 miljoen euro door seizoenseffecten.

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 3-8-2018.

  • Premie-inkomen: 2,0 miljard euro (2017: 2,2 miljard euro)
  • Operationeel resultaat: 130 miljoen euro (2017: 119 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 104 miljoen euro (2017: 83 miljoen euro)
  • Combined ratio: 95,0% (2017: 97,8%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE  (WWW.ALLIANZ.COM).

Het premie-inkomen van Allianz Benelux laat een lichte daling zien ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk door het seizoensgebonden karakter van eenmalige premies bij onze leven-activiteiten.
Het operationele resultaat en nettoresultaat zijn hoger dan vorig jaar. De combined ratio verbeterde tot 95,0% door de gerichte premieverhogingen en de keuze om afscheid te nemen van enkele verlieslatende segmenten. En dat ondanks het stormachtige weer in het eerste halfjaar. Het operationeel resultaat verbeterde daardoor voor onze schade-activiteiten met 7,4% tot 55 miljoen euro (51 miljoen in 2017). In het leven-bedrijf heeft Allianz de rentabiliteit verbeterd vergeleken met vorig jaar. Al met al is ons operationeel resultaat gestegen met 10,8%, wat de kracht van ons bedrijf aantoont.

Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: "We zijn blij met deze solide resultaten. Ons antwoord op de snel veranderende behoeften van onze klanten en omgeving is om onze Benelux-organisatie te transformeren door de Renewal Agenda van Allianz Group versneld in te voeren (ons Xcelerate-programma). Bovendien stellen onze aanhoudend sterke economische resultaten ons in staat om te investeren in de vaardigheden van onze mensen op een manier die nog nooit eerder is geprobeerd. Dit wordt mogelijk gemaakt via onze Xcelerate Academy,met een reeks trainingsprogramma's die dit jaar van start zijn gegaan en gericht zijn op Data, Digital, Customer Centricity en Agility. Sinds de lancering in februari heeft meer dan 50% van onze medewerkers zich ingeschreven voor deze opleidingen. Dit heeft nu al een grote impact op onze bedrijfscultuur.”

“Cultureel en organisatorisch moeten we tegelijkertijd alles wat we doen radicaal vereenvoudigen. Dit is van essentieel belang om in te spelen op de behoeften van onze klanten en om onze medewerkers en managers in staat te stellen zich te concentreren op de essentiële activiteiten die bepalend zijn voor toekomstig succes.”

Scroll horizontaal om meer te zien

  Premie-inkomen
 
  Leven 1.253 (2017: 1.389)
  Niet leven 794 (2017: 794)
  Totaal 2.047 (2017: 2.182)

Scroll horizontaal om meer te zien

 
Operationeel resultaat

 
  Leven en banking ² 76 (2017: 68)
  Niet leven 55 (2017: 51)
  Totaal 130 (2017: 119)
(2) De banking-activiteiten zijn gestopt sinds 2 juli 2017.

Scroll horizontaal om meer te zien

 
Netto resultaat

 
  Leven 61 (2017: 57)
  Schade 43 (2017: 26)
  Totaal 104 (2017: 83)