Resultaten Leven onverminderd sterk, schadeontwikkeling in verzekeringen Niet-Leven teleurstellend

Allianz Benelux heeft in het eerste kwartaal van 2019 een omzet behaald van ruim 1,3 miljard euro.1 Dat is een stijging van 20%. Het operationeel resultaat en nettoresultaat laten echter een daling zien ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het operationeel resultaat nam met 16% af tot 41 miljoen (2018: 49 miljoen). Het nettoresultaat is met 12% gedaald tot 32 miljoen (2018: 36 miljoen). De combined ratio steeg met 8%-p tot 102,7%. 

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 14-05-2019.​
 

  • Premie-inkomen: 1,368 miljard euro (2018: 1,143 miljard euro)​
  • Operationeel resultaat: 41 miljoen euro (2018: 49 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 32 miljoen euro (2018: 36 miljoen euro)
  • Combined ratio: 102,7% (2018: 94,7%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde Q1-cijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

Het premie-inkomen van Allianz Benelux steeg met 20% van 1,1 naar 1,3 miljard. Het premie-inkomen van de niet-leven-activiteiten in de Benelux in het eerste kwartaal steeg met 7% tot 515 miljoen euro (2018: 482 miljoen euro). Het premie-inkomen van de leven-activiteiten nam met 29% toe tot 853 miljoen euro (2018: 661 miljoen euro). Deze stijging is vooral te danken aan een groei in pensioenverzekeringen en Unit Linked-oplossingen.
Het operationele resultaat en nettoresultaat zijn licht lager dan in 2018. Het operationele resultaat nam met 16% af tot 41 miljoen (2018: 49 miljoen). Bij Niet-Leven is de daling van de inkomsten van 23 naar 7 miljoen voornamelijk te wijten aan het verhogen van de reserves voor letselclaims, na een herziening van de regelgeving hieromtrent. Ook een aantal grote branden en schade door een storm in België in het eerste kwartaal hadden een negatieve impact op het resultaat. Het resultaat in Niet-Leven werd gedeeltelijk gecompenseerd door Leven, waar de resultaten verder verbeterden met 29% van 26 naar 34 miljoen.
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: “De resultaten in ons eerste kwartaal blijven iets achter ten opzichte van onze resultaten in 2018 vooral door eenmalige effecten. Wij zien het aantal klanten verder groeien en wij zijn tevreden met de groei in onze kernsegmenten in Niet-Leven en Leven. Wij zien echter ook dat er segmenten zijn in Niet-Leven waar pricing en risico niet met elkaar in verhouding zijn. Hier gaan wij niet in mee. Wij werken onverminderd hard door aan onze transformatieprogramma’s die ons klantgerichter, flexibeler en minder complex maken. Ons Radical Simplification-programma leidt tot substantiële verbeterslagen in de service aan onze klanten. Dit vertaalt zich in groei van onze portefeuille die al meerdere jaren boven het marktgemiddelde liggen. Het fundament van deze programma’s is ons team van ruim 2000 collega’s in de Benelux.” ​

Scroll horizontaal om meer te zien

  Premie-inkomen
 
  Leven 853 (2018: 661)
  Schade 515 (2018: 482)​
  Totaal 1.368 (2018: 1.143)

Scroll horizontaal om meer te zien

 
Operationeel resultaat

 
  Leven en asset management 34 (2018: 26)
  Schade 7 (2018: 23)
  Totaal 41 (​2018: 49)​
Over Allianz Benelux
Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers in dienst van ruim 88 miljoen klanten. In de Benelux biedt Allianz, via adviseurs, verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, het mkb en grote ondernemingen. Allianz in Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en zijn direct writer Allsecur. Allianz heeft in Nederland circa 1.000 medewerkers en een omzet van € 1,3 miljard. Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van € 2,9 miljard.