Groei in operationeel resultaat Allianz Benelux 

Allianz Benelux heeft een operationeel resultaat gerealiseerd van 242,6 miljoen euro (2019: 189,6 miljoen euro) na de eerste drie kwartalen van 2020. 1 Het premie-inkomen bedraagt 2,7 miljard euro (2019: 3,0 miljard euro). Het nettoresultaat komt uit op 146,0 miljoen euro (2019: 152,0 miljoen euro). De combined ratio bedraagt 87,9% (2019: 95,2%) als gevolg van acties van het management gericht op kostenverlaging en een gunstige ontwikkeling van de schadefrequentie in bepaalde productlijnen. 

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 06-11-2020.

  • Premie-inkomen: 2,7 miljard euro (2019: 3,0 miljard euro)
  • Operationeel resultaat: 242,6 miljoen euro (2019: 189,6 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 146,0 miljoen euro (2019: 152,0 miljoen euro)
  • Combined ratio: 87,9 % (2019: 95,2 %)
  • Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde Q3-cijfers van Allianz SE (www.allianz.com).
Het premie-inkomen van Allianz Benelux nam met 9% af tot 2,7 miljard euro (2019: 3,0 miljard euro). In het Leven-segment daalde het premievolume op Benelux-niveau met 16,6% ten opzichte van vorig jaar tot 1,5 miljard euro, De effecten van Covid-19 hebben een sterke impact op de levensverzekeringsector, en dat geldt in hoge mate voor de activiteiten van Allianz Benelux in Luxemburg. In het Niet-Leven-segment steeg het premie-inkomen in de Benelux met 2,8% tot 1,2 miljard euro. Deze groei is met name toe te schrijven aan auto- en brandverzekeringen in de zakelijke markt. 
Het totale operationeel resultaat is met 27,9% gestegen van 189,6 miljoen in 2019 naar 242,6 miljoen. Bij Niet-Leven gaat het om een stijging met 65,7% van 76,4 naar 126,5 miljoen. Net als bij de halfjaarcijfers dragen met name de lagere schadefrequentie in een aantal productlijnen en het positieve effect van een structurele focus op gerichte verzekeringstechnische en prijstechnische maatregelen hieraan bij. In Leven steeg het resultaat met 2,5% van 113,2 miljoen euro in 2019 naar 116 miljoen in 2020.
Het nettoresultaat is na drie kwartalen uitgekomen op 146 miljoen euro (2019: 152 miljoen euro). Dit ondanks een forse afwaardering van de beleggingsportefeuilles als gevolg van de terugval op de financiële markten in het eerste kwartaal en andere Covid-19-effecten. Voor Niet-Leven is het nettoresultaat 80,3 miljoen euro, een stijging van 27,8%, vergeleken met vorig jaar (2019: 62,8 miljoen euro). Voor Leven is het nettoresultaat 65,7 miljoen euro, een daling van 26,3% vergeleken met 2019 (89,2 miljoen euro).
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: "Alle spelers in de markt hebben te maken met de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Ons operationeel resultaat blijft sterk na het derde kwartaal van 2020 en dit is een bewijs van de betrokkenheid van onze medewerkers, die van een historisch hoog niveau is. In moeilijke tijden worden de ware kwaliteiten van onze teams duidelijk - iets waar ik ontzettend trots op ben. We blijven onvermoeibaar werken aan verdere verbeteringen in onze dienstverlening aan klanten en onze distributiepartners. Ook hun bedrijven zijn in deze tijden zwaar getroffen. Interbrand heeft Allianz opnieuw uitgeroepen tot het leidende verzekeringsmerk. De positieve resultaten geven natuurlijk aan dat we gestaag vooruitgang boeken met onze veranderingsprojecten, maar op dit moment blijft de bescherming van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers van het grootste belang.”

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              1.519 (2019: 1.820)
Niet-Leven 1.211 (2019: 1.178)
Totaal 2.729 (2019: 2.998)

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 116,0 (2019: 113,2)
Niet-Leven 126,5 (2019: 76,4)
Totaal 242,6 (2019: 189,6)

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven  65,7 (2019: 89,2)
Niet-Leven 80,3  (2019: 62,8)
Totaal 146,0 (2019: 152,0)