Allianz Benelux blijft na 3 kwartalen uitstekend op koers.

Allianz Benelux laat na de eerste 3 kwartalen van 2018 een uitstekend financieel resultaat zien(1). Het operationeel resultaat laat een stijging zien van 31 miljoen euro (17,9%) ten opzichte van de eerste 9 maanden van vorig jaar en komt uit op 203 miljoen euro. De combined ratio is fors verbeterd tot 93,3%. Het premie-inkomen van onze niet-leven activiteiten in de Benelux steeg verder ten opzichte van dezelfde periode in 2017 met 1,3% tot 1.107 miljoen euro. Het premie-inkomen van onze leven-activiteiten is met 1,4% gestegen naar 1.822 miljoen euro.

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 9-11-2018.

 

  • Premie-inkomen 2,9 miljard euro (2017: 2,9 miljard euro)
  • Operationeel resultaat 203 miljoen euro (2017: 172 miljoen euro)
  • Nettoresultaat 154 miljoen euro (2017: 120 miljoen euro)
  • Combined ratio 93,3% (2017: 96,7%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde Q3-cijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

De omzet van Allianz Benelux is licht gestegen tot 2,9 miljard. Het premie-inkomen van onze leven- en niet-leven bedrijven in België, Nederland en Luxemburg is over de eerste 9 maanden van 2018 met ruim 1% gestegen. Wij zien ons marktaandeel met name stijgen in onze strategische kernsegmenten.
De combined ratio is ten opzichte van 2017 verder verbeterd tot 93,3% ondanks de impact van de stormen begin dit jaar. Dit resultaat vloeit voort uit een sterke focus op de technische performance van onze activiteiten. De rentabiliteit in de leven-bedrijven is goed. Samengevat is er sprake van een uitstekend operationeel resultaat van 203 miljoen euro over de eerste 9 maanden van 2018 met een nettowinst van 154 miljoen euro.
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: " Deze resultaten stemmen ons begrijpelijkerwijs zeer tevreden. Het is het resultaat van hard en goed werk van ons team van ruim 2000 collega’s in de Benelux en ik ben zeer trots op hun prestaties. Het geeft een goede basis om verder te werken aan onze ambities om in de Benelux verder te groeien. Onze klanten verwachten meer en meer van ons en wij willen die verwachtingen blijven overtreffen. Vereenvoudiging is daarin de sleutel tot succes. Het is dan ook van groot belang om structureel complexiteit in processen ,producten en onze hele organisatie weg te halen. Allianz Benelux zet hier onder de noemer “Radical Simplification’ vol op in.”

Scroll horizontaal om meer te zien

  Premie-inkomen
 
  Leven 1.822 (2017: 1.797)
  Niet leven 1.107 (2017: 1.093)
  Totaal 2.930 (2017: 2.890)

Scroll horizontaal om meer te zien

 
Operationeel resultaat

 
  Leven en asset management 110 (2017: 90)
  Schade 93 (2017: 82)
  Totaal 203 (2017: 172)
Over Allianz Benelux
Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers in dienst van ruim 86 miljoen klanten. In de Benelux biedt Allianz, via verzekeringsmakelaars, een brede waaier aan verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van 2,8 miljard euro. Allianz in Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en zijn direct writer Allsecur. Allianz heeft in Nederland, circa 1.000 medewerkers en een omzet van 1,2 miljard.