Samenvoeging leven-portefeuilles van Allianz Benelux

Allianz Benelux wil een volgende stap zetten om de juridische organisatiestructuur verder te vereenvoudigen. Na het besluit in 2013 om de bedrijven van Allianz in Nederland, België en Luxemburg te bundelen in Allianz Benelux, werden in 2014 de schadeverzekeraars succesvol samengevoegd.

In 2018 hebben wij onze toezichthouders geïnformeerd over het voornemen dit ook te doen voor onze levensverzekeraars in Nederland en België. Dit levert diverse voordelen op, zoals het efficiënter gebruik van kapitaal en het leidt tot meer samenhang op bestuurlijk gebied.

Vandaag is over dit voornemen een publicatie gedaan in diverse Nederlandse kranten om belanghebbenden te informeren. De daadwerkelijke samenvoeging is afhankelijk van in- en externe goedkeuring.