Allianz Benelux en Monument Re kondigen closed-book-portefeuille-transactie aan

Bent u klant en heeft u vragen? De antwoorden op veelvoorkomende vragen vindt u hier. U kunt ook contact opnemen met uw makelaar of met ons Contact Center Life:
Allianz Benelux legt focus op open-book-portefeuilles in Leven, Gezondheid, Groepsverzekeringen en Niet-Leven in België via een closed-book-portefeuille-transactie met Monument Re.
  • Allianz geeft met succes uitvoering aan zijn Leven-strategie om over te stappen op moderne capital-light-verzekeringsproducten, voornamelijk Tak 23 en Voorzorg in België.
  • Als volgende stap verkoopt Allianz 95.000 polissen die onderdeel zijn van de closed-book-portefeuille met klassieke levensverzekeringen voor particulieren, samen met de daarvoor opgebouwde activa inclusief hypotheken, aan Monument Assurance Belgium.
  • Allianz blijft de portefeuille 18 maanden servicen om een naadloze overdracht voor klanten en makelaars te borgen.
  • Allianz blijft inzetten op de Belgische markt en richt zich daarbij op open books in Leven, Gezondheid, Groepsverzekeringen en Niet-Leven, met innovatieve en moderne productlijnen zoals Tak 23.
  • Monument verbindt zich aan het geven van kwalitatief hoogstaande service en zekerheid aan al zijn klanten en partners en kijkt er naar uit om deze nieuwe klanten te verwelkomen bij zijn groeiende onderneming.
  • Door deze transactie, de vijfde in de Belgische markt, vergroot Monument de schaal van zijn werkzaamheden in België aanzienlijk en bevestigt hiermee zijn positie als toonaangevende consolidator van closed-book-Leven-portefeuilles in de Belgische markt.
  • De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.

Allianz Benelux (Belgium) en Monument Re zijn vandaag overeengekomen om een closed-book-portefeuille met klassieke levensverzekeringen voor particulieren samen met 4.500 hypothecaire kredieten over te dragen aan Monument Assurance Belgium (MAB) en om de bijbehorende dienstverlening binnen 18 maanden na goedkeuring van de toezichthouders over te dragen. De transactie omvat een portefeuille van 95.000 polissen met technische voorzieningen van 1,4 miljard euro onder Solvency II. Allianz is begin van de jaren 2000 gestopt met het afsluiten van nieuwe contracten voor deze portefeuille. De klassieke Assubel-levensverzekeringscontracten die vóór 1988 zijn afgesloten, vallen niet onder deze transactie.

Allianz en MAB hebben als prioriteit het minimaliseren van de impact van de overdracht voor zowel de klanten als de makelaars. Daarom heeft Allianz Benelux zich ertoe verbonden een dienstverlening van hoge kwaliteit te blijven leveren aan de klanten over een periode van 18 maanden en zo een naadloze overdracht van de portefeuille te realiseren.

Bij de overeenkomst zullen alle betrokken activa en passiva van de portefeuille worden overgedragen aan MAB, met bescherming van de rechten van de verzekerden. MAB is gespecialiseerd in het succesvol verwerven en beheren van klassieke levensverzekeringportefeuilles in Europa, voornamelijk run-off-portefeuilles. Met zijn expertise, focus en groeiende omvang is MAB in staat om duurzame voordelen voor de verzekerden te creëren.

De verkoop ondersteunt de strategie van Allianz in België om de verzekeringsportefeuille actief te beheren in de richting van moderne levensverzekeringsproducten met een aantrekkelijke waardepropositie voor de klanten van Allianz. Het marktaandeel Leven van Allianz in België blijft ongewijzigd, rond 6 procent. Allianz blijft inzetten op de Belgische markt door zich te richten op zijn open books. Medewerkers van Allianz zullen geen gevolgen ondervinden van de transactie.

Voor Monument Re vormt de transactie een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de closed-book-Leven-consolidatiestrategie voor de Belgische markt. Na de overnames van ABN AMRO Life Capital Belgium, Ethias' First A-portefeuille, Alpha Insurance’s traditionele en credit-life-portefeuille en recentelijk een deel van Curalia’s tweede-pijler-pensioen-levensverzekeringportefeuille levert de huidige transactie met Allianz een aanzienlijke schaalvergroting op en bevestigt de positie van MAB als toonaangevende closed-book-Leven-consolidator in de Belgische markt.

De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

Kathleen Van den Eynde, CEO België van Allianz Benelux:
"Met deze verkoop creëren we een hefboom om te groeien. Het vereenvoudigt onze operationele processen en versterkt onze toch al solide financiële positie verder. Met zijn sterke staat van dienst op het gebied van het verwerven en integreren van polissen en verzekerden is MAB naar onze mening de ideale kandidaat om deze portefeuille over te nemen. Allianz blijft volop inzetten op de Belgische markt en deze transactie is in overeenstemming met onze prioriteit om klanten te bedienen met onze belangrijkste innovatieve unit-linked- en voorzorg-oplossingen. Wij richten ons op het voortzetten van ons groeipad in Leven, Gezondheid en Groepsverzekeringen en op het verder ontwikkelen van ons Niet-Leven-aanbod. We kijken ernaar uit om samen met onze makelaars onze marktambities te realiseren.”

Manfred Maske, CEO Monument Re Group:
"Het verheugt ons deze transactie, die nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders is, aan te kondigen. We kijken er naar uit om de polishouders bij Monument te verwelkomen en maken graag gebruik van de gelegenheid om hen te verzekeren van onze commitment om hun de kwalitatieve hoogwaardige service en zekerheid te blijven verlenen als ze gewend waren bij Allianz. We zien België als een belangrijke markt voor Monument en we zijn erg blij dat we nu de kans hebben om een belangrijke stap voorwaarts te zetten in het realiseren van onze ambities. Na eerdere acquisities van vier andere Belgische portefeuilles helpt deze transactie met Allianz ons om de schaalgrootte aanzienlijk te vergroten en de positie van Monument Assurance als toonaangevende consolidator op de Belgische markt te bevestigen. ”

Over Allianz
Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening met meer dan honderd miljoen retail- en zakelijke klanten in meer dan 70 landen. Klanten van Allianz genieten van een breed scala aan retail- en zakelijke verzekeringsproducten, variërend van woon-, levens- en zorgverzekeringen tot pechhulp, kredietverzekeringen en internationale zakelijke verzekeringen.

Allianz is wereldwijd een van de grootste investeerder en beheert ongeveer 766 miljard euro voor zijn verzekeringsrelaties. Daarnaast beheren onze asset managers, PIMCO en Allianz Global Investors 1,7 triljard euro aan third party assets. Dankzij onze systematische integratie van ecologische en sociale criteria in onze business processen en investeringsbeslissingen zijn wij de leidende verzekeraar in de Dow Jones Sustainability index. In 2019, behaalde onze groep met 147.000 medewerkers een omzet van 142 miljard euro en een operationele winst van 11,9 miljard euro.

Allianz Benelux beheert momenteel 21 miljard euro aan technische voorzieningen (exclusief Life Luxemburg) en ongeveer 30.000 hypothecaire kredieten. Behalve in Leven, Gezondheid en Groepsverzekeringen heeft Allianz ook een aanzienlijke positie in de retail- en zakelijke Niet-Leven-markt in België. Allianz biedt een breed scala aan oplossingen voor retail- en zakelijke klanten. Allianz doet dit in nauwe samenwerking met zijn makelaarsnetwerk.

Over Monument Re
Monument Re Limited is een herverzekeraar van levensverzekeringen en een verzekeringsholding in Bermuda, Ierland, België, Luxemburg, Nederland en Guernsey, met filialen in Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland. Monument Re opereert als herverzekeraar en verwerver van vermogensintensieve Europese portefeuilles. Door deze strategie streeft Monument Re ernaar om op activa gebaseerde risico’s te nemen binnen zijn risicobehoefte en deze bedrijven of portefeuilles efficiënt te beheren.

Monument Re staat onder groepstoezicht van de Bermuda Monetary Authority.

Monument Assurance Belgium is onderdeel van de Monument Re Group en opereert onder toezicht van de Nationale Bank van België werkt als een closed-book-consolidator van Leven-portefeuilles in België. 

Voor meer informatie

Allianz Benelux N.V.
Paul Möller, Head of Communications Benelux
Tel. +31 (0)88 577 11 06
E-mail: [email protected]

Monument Re
Manfred Maske, CEO
Tel. +1(441) 400-9300
E-mail: [email protected]