Zo bewaak je de mentale gezondheid van je medewerkers

 
Als werkgever wil je dat het goed gaat met je medewerkers. Gezonde werknemers zijn immers productiever en kennen minder ziekteverzuim. Maar omwille van corona werkt veel personeel deels of soms nog volledig thuis en heb je minder impact op hun mentale gezondheid. Met deze tips kan je er toch toe bijdragen dat ze zich goed voelen in hun vel.

Als je werknemers fysiek en mentaal gezond zijn, heeft dat alleen maar voordelen voor je bedrijf. Met een goede ziekteverzuimpreventie heb je dat als werkgever zelf deels in de hand. Alleen is het nu een pak lastiger dan normaal. Veel medewerkers werken nog thuis omwille van corona waardoor je mogelijk signalen mist dat er iets niet in de haak is. Met deze tips blijf je toch betrokken en houd je zo goed mogelijk zicht op hun mentale gezondheid.

 

Als leidinggevende is het jouw taak om collega’s te verbinden en betrokken te houden bij je bedrijf. Organiseer daarom regelmatig contactmomenten voor sociale samenhang en het delen van informatie over je bedrijf. Dat kan een videomeeting zijn, maar evengoed een gezellig e-peritief of een online quiz. Spoor je medewerkers aan om ook onderling contact te houden. Via een Whatapp-groep kunnen ze stoom aflaten en ook toffe momenten met elkaar delen.

Vraag regelmatig aan iedere medewerker hoe het gaat en breng de workload in kaart. Hoe is de thuiswerksituatie? Ervaart de medewerker stress of maakt hij zich zorgen over de (financiële) gevolgen van de crisis? Jij creëert het kader waarbinnen alle collega’s werken, met duidelijke afspraken over bereikbaarheid, werktijd en ontspanning.
Een risico van thuiswerk is dat job en privéleven door elkaar heen lopen, met als gevolg dat je medewerkers nooit tot rust komen. Je kan hen ondersteunen met een app die geregeld micropauzes inlast. Voorbeelden van zo’n pauzesoftware zijn de Rise&Recharge app, Workrave of de Big stretch reminder. Spoor hen ook aan om in die pauzemomenten van hun stoel op te staan en te bewegen. Geef uiteraard zelf het goede voorbeeld en deel het via WhatsApp. Hier zijn nog gezondheidsapps die jij je medewerkers kan aanbieden die jij je medewerkers kan aanbieden.

Niets is zo deprimerend als alleen thuiswerken zonder duidelijk doel voor ogen. De motivatie slinkt zienderogen. Geef je medewerkers daarom concrete doelen die haalbaar zijn in hun specifieke situatie. Toon ook expliciet je waardering als het doel is bereikt, zodat mensen niet het gevoel hebben onzichtbaar te zijn.

De kans bestaat dat medewerkers thuis door de onzekerheid meer gaan piekeren en doemdenken dan anders. Help hen om te focussen op de positieve kanten van heel de situatie: ze staan niet in de file, spenderen meer tijd samen met hun gezin en kunnen nu vaker leuke dingen doen waar ze voorheen niet aan toe kwamen.

 

Als werkgever kan je ten slotte de gezondheid van je medewerkers extra ondersteunen met de gezondheidsverzekering Medical Plan, die hun medische kosten dekt, en met Care Plan dat hen financieel beschermt bij een ernstige ziekte. Vraag ernaar  bij je makelaar    .

 

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!