Klantenfiches (conform IPID)

Wat is Tak 21?
De IPID-klantenfiche (Insurance Product Information Document) is een genormaliseerd informatiedocument opgelegd door de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsdistributie die gestandaardiseerde, eenvoudige en beknopte informatie bevat betreffende verzekeringsproducten niet-Leven die u zullen toelaten om met de nodige kennis van zaken een beslissing te nemen bij de onderschrijving van een verzekeringsproduct. 
Dit precontractueel document zal u toestaan om ieder verzekeringsproduct te begrijpen en te vergelijken met de producten van andere maatschappijen.