Management

Governance, een beleid van deugdelijk ondernemingsbestuur

Allianz Benelux N.V. is de belangrijkste operationele dochteronderneming in België van de groep Allianz, een van de wereldleiders in verzekeringen, activabeheer en bankactiviteiten.

In deze context moet Allianz Benelux N.V. permanent werk maken van een transparante, beveiligde en optimale aanpak van zijn activiteiten, een aanpak die de belangen van de klanten, de professionele makelaars en de aandeelhouders weet te verzoenen met een actief beleid van risicobeheersing.

Dat is een basisvereiste voor gezonde groei

Deze aanpak is iedere dag opnieuw een uitdaging. Om die te ondersteunen, heeft Allianz Benelux N.V. een beleid van deugdelijk ondernemingsbestuur uitgewerkt volgens de vereisten van de controleoverheid van de sector, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), die op 31 maart 2007 een belangrijke circulaire heeft gepubliceerd over haar prudentiële verwachtingen op dat vlak.

Zowel de Raad van Bestuur als het Directiecomité van de vennootschap staan volledig achter deze aanpak die een transparante organisatie koppelt aan doeltreffende procedures en respect voor de belangen van alle betrokkenen.

Daarom willen zij hun beleid van deugdelijk ondernemingsbestuur toelichten, in de overtuiging dat deze presentatie de perceptie van de bedrijfsaanpak van Allianz Benelux N.V. alleen maar kan verhelderen.

Twee structuuren

Beheersstructuur

In het raam van de strategie die de Raad van Bestuur heeft goedgekeurd, is het Directiecomité belast met het operationeel management van Allianz in België om de vastgelegde doelstellingen waar te maken.

Operationele structuur

Onze vennootschap is een multibrancheverzekeringsmaatschappij die haar beroepen uitoefent in één hoofdvestiging in Brussel. Haar organisatie omvat operationele en functionele directies.
Geen enkele bestuurder van onze vennootschap in België wordt voor die functie bezoldigd, met uitzondering van presentiegeld voor de niet-loontrekkende bestuurders van de Groep.