Tak 21 en Tak 23

Je kan via een levensverzekering sparen of 
beleggen in functie van je persoonlijke situatie waarbij je meer of minder risico kan nemen ten aanzien van het bedrag dat je wilt reserveren.
Wat is Tak 21?

Verzekeringsoplossingen tak 21 bieden een kapitaalgarantie of een gewaarborgd rendement, plus een mogelijke winstdeling.

 • Dit is een oplossing voor voorzichtige spaarders die graag een deel van hun belegging veilig stellen.
 • Met weinig risico.
 • Maar ook met een laag rendement.
Wat is Tak 23?

Beleg je in een tak 23-oplossing, dan ben je bereid om een bepaald risico te nemen. 

 • Je hebt uitzicht op een hoger rendement dan bij een tak 21-product door de expertise van 11 excellente fondsbeheerders.
 • Maar met een gemiddeld tot hoger risico.
 • Defensief of offensief beleggen.
 
 • Beleggen in tak 23 kan zeer rendabel zijn maar houdt ook bepaalde risico's in. Het is dus mogelijk dat je belegging niet het verwachte rendement behaalt of dat de waarde van je gestorte premies daalt en je verlies lijdt.

Beperk het risico op waardevermindering tegenover het hoogste niveau

 

 • Je bepaalt samen met je makelaar voor elk fonds een percentage van waardevermindering dat wordt toegepast op de hoogste waarde van het fonds. Zo profiteer je ten volle van elke stijging en beperk je het risico op scherpe beursdalingen.
 • Bereikt een fonds deze grens, dan wordt je belegd kapitaal uit dit fonds enkele dagen later automatisch en gratis gearbitreerd naar een defensief fonds.
 • Wanneer de 'dynamische risicobeperking' in werking getreden is en je terug wil keren naar meer dynamische fondsen, bekijk je best met je makelaar de mogelijke opties.

Koop aan een gemiddelde koers


 

 • De timing van je (her)belegging in een dynamisch fonds is van groot belang voor je rendement. Koop je net voor een koerscorrectie dans betaal je een te hoge prijs. Iedereen wil kopen aan een zo laag mogelijk koers maar niemand kan vooraf bepalen wat het ideale moment is. Met deze optie kan ze het risico op een slechte markttiming beperken.
 • Door op periodieke basis (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks) een deel van het in een defensief fonds belegde kapitaal te (her) beleggen in dynamischere fondsen, zal je aan een gemiddelde koers kopen.

Stel je meerwaarden veilig


 

 • Met deze formule stel je de meerwaarden veilig op periodieke basis (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks) een bepaald deel van de meerwaarden van de fondsen te arbitreren naar een defensief fonds.
 • Start je met een defensievere strategie, dan kan je de meerwaarden automatisch arbitreren naar één of meer dynamische fondsen
Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!