De tienjarige aansprakelijkheid verzekering van Allianz

De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering stelt u in staat te voldoen aan de wettelijke verplichting verzekering tienjare BA voor professionals uit de bouwsector.
Meer flexibiliteit dankzij onze verschillende formules en polissen
 
 • Formule "afzonderlijke werf": als je bouwheer, promotor en/of aannemer bent en een afzonderlijke werf van a tot z uitvoert.
 •  
 • Formule abonnement: de meest voordelige als je verscheidene werven per jaar uitvoert.
 
 • De individuele polis: een polis die ofwel alleen de verzekeringsnemer ofwel de aannemer en zijn onderaannemers dekt
 • Globale polis: een polis voor alle dienstverleners aan de werf
 • Het verzekeringsattest wordt bij de onderschrijving onmiddelijk uitgereikt. Op die manier kan je de werken zo snel mogelijk starten.
 • 3 maanden geldig voor de formule afzonderlijke werf Voor de werven die zijn aangegeven in de formule abonnement, is het attest 10 jaar geldig vanaf de einddatum van de werf.
 • Je kan een verzekering Construct Plan onderschrijven zonder dat je al klant bent bij Allianz.
Verzeker je tegen de schade aan aanpalende bouwwerken met de waarborg "burenhinder"
 
Verzeker je voor waterdichtheidsproblemen van de woning waarvoor er een controle was met de waarborg "waterdichtheidsgebreken"
 • Allianz waarborgt jou een vergoeding bij schade aan de "afwerking en uitrusting"
Wat zijn de wettelijke dekkingen van de verzekering tienjarige BA?

 • De wettekst: 
  Burgerlijke aansprakelijkheid van een Verzekerde bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken en beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de Gesloten ruwbouw van het Bouwwerk, waarbij het uitsluitend om de waterdichtheid gaat wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van het Bouwwerk in gevaar brengt. De soliditeit van het verzekerde bouwwerk komt in gevaar wanneer de stabiliteit en/of de duurzaamheid ervan zodanig wordt aangetast dat dit, zij het op termijn, het volledige of gedeeltelijke verlies van het bouwwerk kan veroorzaken.
 •  
 • Met andere woorden: 
 • Deze verzekering vergoedt de schade opgelopen door ernstige gebreken die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengen, en ook de waterdichtheidsproblemen die een impact hebben op deze stabiliteit en soliditeit.

 

Wat dekt Allianz Construct Plan?

 • Zoals wettelijk bepaald, is jouw burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd voor een periode van 10 jaar, vanaf de aanvaarding van de werken (of anders na de definitieve oplevering)
 • Je kan kiezen voor aanvullende waarborgen (burenhinder, waterdichtheidsgebreken, afwerking en uitrusting)

Wat is niet gedekt door Allianz Construct Plan?

 • Waterschade die de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengt
 • Normale zettingsschade van een gebouw

Zijn er verschillende verzekeringsformules voor de Tienjarige BA?

De wetgever laat de volgende formules toe:

 • Een jaarpolis waarin alle werven die onder de verplichting vallen kunnen worden opgenomen, de verzekerde zelf en alle onderaannemers.
 • Een polis per project voor een werf die onder de verplichting valt waarin de verzekerde zelf en ook alle onderaannemers opgenomen moeten worden.
 • Een globale verzekering onderschreven voor rekening van alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf moeten optreden.

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!