Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing

De Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing is een verzekering die een ruime dekking biedt bij brand, ontploffingen, lichamelijke letsels en materiële schade. 

 
  • Bij brand of ontploffingen
  • Voor lichamelijke letsels en materiële schade, inclusief immateriële schade die uit deze laatste voortvloeit, zoals genots- en winstderving, onderbreking van activiteiten, productie-stilstand, werkloosheid.
  • Reddingskosten, intresten, kosten en honoraria van advocaten en experts worden ten laste genomen binnen de perken van het verzekerde bedrag


  • Lichamelijke letsels: tot 24.487.404,96 euro
  • Materiële schade: tot 1.224.370,24 euro
Wettelijke verplichting

Een ‘verzekering Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid na brand of ontploffing’ is wettelijk verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Voorbeelden daarvan zijn cafés, restaurants, hotels, discotheken … maar ook winkels met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 (verkoopruimte en opslagplaats), stations en rusthuizen.

Het feit dat het om een ‘objectieve aansprakelijkheid’ gaat, betekent dat het slachtoffer dat schade lijdt door een brand of ontploffing recht heeft op een schadevergoeding, zonder dat hij of zij moet aantonen dat de uitbater van de inrichting een fout begaan heeft. De polis biedt een dekking tot 14,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot 743.000 euro voor materiële schade. Beide bedragen gelden per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

Eigenaars of uitbaters van inrichtingen die zo’n verzekering moeten afsluiten en dit niet doen, lopen bij een brand of ontploffing het risico op burgerlijke en strafrechterlijke vervolging. Ook een sluiting van de inrichting is een mogelijk gevolg.

Een verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal publiek toegankelijke inrichtingen.

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!