De bedrijfsschadeverzekering van Allianz

De bedrijfsschadeverzekering van Allianz verzekert de continuïteit van je onderneming na een ernstig schadegeval (bijvoorbeeld bij een zware brand). Daarnaast bevat de verzekering een dekking voor omzetverlies en voor extra kosten die je moet maken om je omzet te redden.
Met de bedrijfsschadeverzekering van Allianz kan je een faillissement voorkomen na een ernstige bedrijfsschade
 
  • Brand, ontploffing, implosie, bliksem, aanraking (door bliksem getroffen voorwerpen en luchtvaartuigen)
 
  • Dekking voor omzetverlies en voor extra kosten die je moet maken om je omzet te redden
Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!