Duurzaam beleggen (SFDR)

Methoden voor het beoordelen en integreren van milieu- en sociale kenmerken voor de betrokken verzekeringsproducten
Om na te gaan welke bedrijven getroffen worden door onze uitsluitingscriteria, doen we een beroep op de dataleveranciers ISS Ethix en MSCI ESG Research. Onze vermogensbeheerders ontvangen regelmatig een uitsluitingslijst met alle bedrijven en landen die onze uitsluitingscriteria schenden. We controleren maandelijks of deze uitsluitingen worden nageleefd en blijven dit opvolgen.

Wanneer zij beleggingsbeslissingen nemen, houden onze vermogensbeheerders rekening met de manier waarop bedrijven omgaan met maatschappelijke en ecologische kwesties en ze besteden aandacht aan een goede corporate governance. Ze gebruiken daarvoor onze speciale ESG-richtslijnen en onze ESG-scoring, waarbij de ESG-prestaties van bedrijven en landen worden geregistreerd op basis van een extern evaluatiemodel van MSCI ESG Research. Voorbeelden van de criteria voor ESG-prestaties zijn : CO2-uitstoot, waterverbruik (milieu), richtslijnen voor gezondheid en veiligheid, opleiding van medewerkers (sociaal), loning van medewerkers en naleving van de fiscale wetgeving (governance), enz.

Onze vermogensbeheerders moeten regelmatig (ten minste één keer per jaar) motiveren waarom ze mogelijk emittenten met een slechte ESG-rating hebben verworven. Zo zien we erop toe dat de ESG-risico’s geïntegreerd zijn in het portefeuillebeheer.

Voor niet-beursgenoteerde activacategorieën, zoals infrastructuurprojecten of vastgoed, hebben we hoofdcriteria vastgesteld voor 13 gevoelige sectoren : mensenrechten, wapens en defensie, landbouw (inclusief visserij en bosbouw), dierenwelzijn, dierproeven, klinische studies, waterkracht, mijnbouw, olie en gas, kernenergie, infrastructuur, seksindustrie, wedden en gokken. De voornaamste risico's werden gedefinieerd op basis van internationale normen en in samenspraak met gerenommeerde niet-gouvernementele organisaties. Als een belegging in een van deze sectoren wordt overwogen, moeten onze vermogensbeheerders eerst nagaan of er op basis van deze hoofdcriteria duurzaamheidsrisico’s bestaan. Bij bestaande risico’s wordt een beoordeling uitgevoerd door de vermogensbeheerder en de ESG-experts van Allianz.