Over Allianz

Wie zijn we?
Allianz biedt een volledige waaier van producten en diensten in Schadeverzekeringen en Leven voor zowel particulieren, zelfstandigen, kmo’s als grote ondernemingen.

In België heeft Allianz ervoor gekozen om zijn producten en diensten exclusief via de onafhankelijke professionele makelaars aan te bieden.

Deze expert in verzekeringen en beleggingen is de schakel tussen de klanten en onze maatschappij.

Allianz heeft in België meer dan 1.000 medewerkers en is een filiaal van Allianz Group, wereldleider in verzekeringen en activabeheer
De waarden vormen de leidraad voor het gedrag en de acties van iedereen die in de maatschappij werkt.
Connected
 • We handelen en werken samen als één team
 • We delen onze expertise en kennis
 • We brengen het beste samen van wereldwijd bereik en lokale relevantie
 • We waarderen en vieren onze diversiteit
 • We luisteren naar de klant, en nemen feedback serieus
Responsible
 • Wij handelen met integriteit en professionaliteit
 • We zijn open en transparant en hanteren hoge ethische normen
 • We doen wat goed is voor onze stakeholders, partners en klanten
 • We verdienen vertrouwen als een oprechte en eerlijke partner

Fraudebestrijding is ook een belangrijk aandachtspunt. Daarom waarschuwen wij tussenpersonen, klanten en niet-klanten voor bepaalde dubieuze praktijken zoals het bedrieglijk gebruik van de naam Allianz.

Het bedrijf voert intern ook een algemeen beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren.

Caring
 • We luisteren aandachtig en handelen respectvol
 • We investeren in vertrouwde, langetermijnrelaties en begrijpen de behoeften van onze stakeholders
 • We zijn er altijd voor elkaar
 • We geven veel om en zijn trots op het succesvolle werk dat we doen
Excellent
 • We zijn ambitieus en zelfverzekerd, maar bescheiden in onze houding
 • We zijn doelgericht en streven naar de beste prestaties
 • We zoeken naar mogelijkheden voor continue verbetering
 • We richten onze inspanningen op wat het belangrijkst is voor ons bedrijf en succes
Maak kennis met onze Raad van Bestuur, Directiecomité en ontdek onze bestuursmechanismen
Nuttige informatie in verband met de onderschrijving en het beheer van uw contracten.
Nuttige informatie over onze verwerkingsdoeleinden,  uw rechten en onze vertrouwelijkheid
Lees hier alles over ons fraudebeleid.
Allianz geeft de hoogste prioriteit aan het naleven van wettelijke vereisten en interne regelgeving. Wanneer inbreuken in een vroeg stadium worden ontdekt, kunnen passende maatregelen worden genomen om schade voor klanten, werknemers, zakenpartners en het bedrijf zelf te voorkomen of te beperken. Als u vaststelt of vermoedt dat iemand (bijvoorbeeld een werknemer, een agent of een leverancier van Allianz) toepasselijke wetten, voorschriften of de interne regels van Allianz heeft overtreden, raden we u aan hiervan aangifte te doen. Hiermee helpt u ons in de strijd tegen onethisch gedrag. We waarderen uw inbreng en doen er alles aan om u een veilig meldingskanaal te bieden.
Allianz in Belgïe heeft reeds een lange geschiedenis.
AGF Belgium wordt Allianz

2013

Allianz Belgium N.V.wordt Allianz Benelux N.V.

2012

Allianz neemt de verzekeringsactiviteiten van Mensura over.

2007

AGF Belgium verandert van naam en wordt Allianz.

2004

AGF Belgium - Integratie van het transportagentschap Moerkerke in Allianz.

2003

AGF Belgium draagt AGF Belgium Bank over aan de groep ING (Record). Toespitsing op de corebusiness verzekeringen en distributie uitsluitend via het makelaarskanaal.

2000

AGF/Assubel Bank verandert van naam en wordt AGF Belgium Bank.

De evolutie van AGF Belgium

1999

AGF/Assubel - AGF/L'Escaut - AGF/De Schelde veranderen van naam en worden AGF Belgium bij de samenvoeging van de activiteiten onder de naam AGF Belgium Insurance (Stanislas Haine en het luik bankactiviteiten zijn hier niet bij betrokken).

1998

Allianz neemt de groep AGF over en wordt zo wereldleider in de sector van verzekeringen en financiële dienstverlening. Overname van Stanislas Haine (onderschrijvingsagentschap met specialisatie in industriële risico's). De sociale vennootschappen van Assubel fuseren met "De Familie" om Partena te vormen en stappen uit de groep. De activiteit Arbeidsongevallen verlaat de groep en neemt de benaming Assubel-AO aan (nu omgedoopt tot Mensura).

1995

AGF/L'Escaut - AGF/De Schelde fuseert met Union Fénix.

1994

Toenadering van AGF/L'Escaut - AGF/De Schelde en Assubel wordt overgenomen door AGF. Wanneer AGF de aandelen van AG overneemt, komt Assubel in de groep AGF Belgium - De Schelde - Union Fénix.

1993

AGF/L'Escaut - AGF/De Schelde neemt Union Fénix België over.

1990

AGF neemt De Schelde / L'Escaut over van Prudential (GB). Overname van het transportagentschap Moerkerke.

1989

AGF Belgium neemt Sofibank over (Depositobank met specialisatie in consumentenkrediet).

1988

Assubel - Akkoord tussen de nieuwe aandeelhouders AG, AGF en Cobepa.

1987

AGF krijgt in België de benaming AGF Belgium. Assubel - O.A.B. van AG en AGF op Assubel.

1984

AGF neemt "De Eerste Belgische Leven" over.

1972

L'Escaut / De Schelde - De Britse groep Prudential neemt de maatschappij over.

1970

Assubel - Overname van de spaarkas Contidepo.

1969

AGF - Fusie met de maatschappij van de groep "Le Phénix" (actief in België sedert 1925).

1968

AGF - De « Compagnie d'Assurance Générales sur la Vie de Paris » wordt " Assurances Générales de France " (AGF).

1961

Assubel - Alle vennootschappen krijgen het label Assubel.

1960

Assubel - Overname van FRISIA dat in 1975 wordt opgeslorpt.

1955

L'Escaut / De Schelde - Lancering van de activiteiten Leven.

1953

AGF - Lancering van de verzekering Gezinsaansprakelijkheid Assubel - Mutuele Verzekering en Krediet doet haar intrede op de autoverzekeringsmarkt.

Het begin

1945 - 46

AGF - Begin van de activiteit Brandverzekering.

1935

Assubel - Invoering van de verzekering Gezinsaansprakelijkheid.

1930

Assubel - Oprichting van de Compensatiekas voor kindervergoedingen (M.S.R.).

1921

L'Escaut / De Schelde - Intrek in de nieuwe vestiging Borzestraat.

1920

Assubel - Oprichting van de Caisse Nationale de Retraite et d'Assurance die levensverzekeringen aanbiedt.

1916

Assubel - Intrek in de nieuwe lokalen Lakensestraat 35 (nog altijd de Brusselse zetel van Allianz).

1913

AGF - Oprichting van een bijkantoor van de Assurances Générales de Paris (AGP) in Brussel dat geleidelijk aan alle verzekeringstakken gaat beoefenen.

1908

Assubel - Ontstaan van de Mutuele Verzekering en Krediet die verzekeringen Brand, Auto en Allerlei Risico's aanbiedt voor particulieren en ondernemingen.

1904

Assubel - Oprichting van de Mutuelle des Syndicats Réunis (M.S.R.) in Brussel om arbeidsongevallen te verzekeren.

De oorsprong

1890

Allianz wordt in Berlijn gesticht.

1821

L'Escaut / De Schelde - Oprichting van De Schelde / L'Escaut met zetel in Antwerpen. De oudste Belgische maatschappij.

Wens je met Allianz samen te werken?

We ondersteunen je in jouw business met tal van opleidingen en praktische tools, zowel in BOAR als in Beleggingen en Voorzorg.

Allianz verdeelt haar producten in België via de onafhankelijke professionele makelaar. Als expert in verzekeringen en beleggingen, ben je de perfecte schakel tussen de klant en onze maatschappij.

Om onze samenwerking te vergemakkelijken en te structureren is er Prolink net, ons extranet, voorbehouden voor de professionele onafhankelijke makelaars die samenwerken met Allianz. Toegang krijg je al dan niet via Portima. Aan jou de keuze.

Of ben je een startende makelaar?

Allianz biedt een volledige waaier van producten en diensten BOAR (Brand, Ongevallen, Allerlei risico's) en Leven (Voorzorg en Beleggingen) aan particulieren, zelfstandigen, KMO's en grote ondernemingen.

Allianz is een solide, betrouwbare en rendabele partner. Allianz heeft een Standard & Poor’s AA rating, kent een hoge solvabiliteitsratio en houdt een voorzichtig beleggingsbeleid aan.

Daar waar andere maatschappijen een beleid van bankverzekering en multidistributie voeren, heeft Allianz in België resoluut gekozen om haar producten te verdelen via de onafhankelijke professionele makelaar.

Wij blijven sterk geloven in de toekomst van de makelarij en stellen dan ook alles in het werk om onze partnermakelaars te ondersteunen met een performante commerciële en operationele organisatie, vooruitstrevende tools, tal van opleidingen,…