Overlijdens­verzekering voor particulieren

 

 

 

Schuldsaldo verzekering en Tijdelijke overlijdensverzekering

Dit product kan de vorm aannemen van een schuldsaldoverzekering of een tijdelijk verzekering.

De schuldsaldoverzekering waarborgt bij overlijden het nog resterende bedrag terug te betalen van uw hypothecaire lening of niet-hypothecaire lening op basis van de kapitaalaflossingstabel.

De tijdelijke verzekering keert een verzekerd kapitaal uit als u overlijdt voor de einddatum van het contract

De premie is enerzijds afhankelijk van de segmentatiecriteria en anderzijds van het resultaat van de medische acceptatie.

Je hebt de keuze om je premie te betalen in de vorm van:

 • een koopsom bij aanvang van het contract;
 • constante periodieke premies voor gemiddeld 2/3 van de looptijd van het contract (voor de schuldsaldoverzekeringen) of voor de gehele looptijd van het contract (voor de tijdelijke verzekeringen);
 • variabele jaarlijkse premies gedurende de gehele looptijd van het contract (premie jaarlijks herberekend op basis van de kans op overlijden van de verzekerde voor het komende jaar).

Het premietarief is niet gegarandeerd. 

wat-kost-de-werkmaterieelverzekering

Je bent wereldwijd verzekerd voor alle overlijdensoorzaken: ziekte, ongeval of plotsoverlijden zoals een beroerte of een hartaanval.

Verzekerd kapitaal:

 • Constant of afnemend
 • Dekking bij onmiddellijk overlijden bij ongeval (tijdelijke dekking)
 • Gratis voorverzekering

Mogelijke aanvullende verzekeringen:

 • Verzekering overlijden door ongeval en/of opeenvolgend overlijden
 • Verzekering arbeidsongeschiktheidsrente en dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’
 • De belangrijkste uitsluitingen van de overlijdensdekking (exclusief overlijden door ongeval en opeenvolgende sterfgevallen) zijn die welke voortvloeien uit:
 • zelfmoord die plaats grijpt tijdens het eerste jaar;
 • de uitvoering van een gerechtelijk veroordeling tot doodstraf;
 • een opzettelijk door de verzekerde, de verzekeringnemer of één van de begunstigden als dader of mededader gepleegd misdrijf;
 • een oorlog, een oproer, terreurdaden, burgerlijke onrust enz., als de verzekerde daaraan actief en vrijwillig heeft deelgenomen;
 • een ongeval met een luchtvaartvaartuig waarin de verzekerde plaatsgenomen heeft als piloot of als het gaat om toestel zoals beschreven in de algemene voorwaarden;
 • een ziekte of ongeval dat zich voordoet voordat het contract van kracht wordt.
Folder
Wij raden je ten zeerste aan deze documenten te lezen voordat je een contract afsluit via jouw verzekeringsmakelaar
Wettelijke bepalingen

Allianz kan het contract niet eenzijdig beëindigen. Het verzekeringscontract eindigt bij totale afkoop door de verzekeringnemer, bij de vervaldatum ervan of bij overlijden van de verzekerde vóór deze vervaldatum.

Het toepasselijk recht is Belgisch recht.

Productinformatie is op deze pagina of op in het Document center beschikbaar.

Je kan elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, [email protected], www.allianz.be.

Indien je niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, [email protected], www.ombudsman-insurance.be.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.