• Dekt schade aan derden
 • Veroorzaakt door jezelf, je gezin of je huisdieren
 • Zelfs met een elektrische fiets , een hoverboard of een drone

Familiale verzekering van Allianz Benelux NV

De familiale verzekering dekt schade die toegebracht wordt aan een ander door de fout van een verzekerde met uitzondering van contractuele verplichtingen.
De premie wordt berekend op basis van de gezinssituatie/samenstelling
Een vrijstelling van 311,35 euro (op datum van 01/11/2023 geïndexeerd) is van toepassing.
Voor meer informatie over dit product kan je contact opnemen met je makelaar of de algemene voorwaarden raadplegen. Wil jij weten wat de Familiale verzekering voor jou kost of een contract afsluiten? Vraag het je makelaar of vind hier een makelaar.
wat-kost-de-werkmaterieelverzekering

We dekken de schade toegebracht aan een derde door de fout van een verzekerde in zijn privéleven

 • Naar aanleiding van vrijetijdsbesteding,
 • Bij sportactiviteiten of als animator van een jeugdbeweging,
 • Door gebruik van een drone (met max een gewicht van 900 gram en een hoogte van 10 meter), of modelluchtvaartuigen,
 • Door het gebruik van nieuwe voortbewegingstoestellen, elektrische fiets met trapondersteuning of met autonome motor tot 25km/u en een maximum gewicht van 25kg, segway, hoverboard, monowheel of door een elektrische rolstoel voor mindervaliden  
 • Door de zware fout (dronkenschap of een gelijkaardige toestand, weddenschap, uitdaging of rel) van een verzekerde jonger dan 18 of de opzettelijke daad van de verzekerde van minder dan 16 jaar,
 • Door je huisdieren (behalve door rijpaarden waarvan je eigenaar bent),
 • Door je gebouwen die je gebruikt als hoofdverblijf of tweede verblijf of door hun inhoud zelfs tijdens opbouw, wederopbouw of verbouwing
 • Schade aan toevertrouwde goederen tot 2.500 euro voor goederen van derden die je leent, bewaart, huurt of die je werden toevertrouwd in het kader van je privéleven
 • Bij het afsluiten van onze BA familiale privé-leven (Family Plan)  hebt u automatisch de dekking Bike Assistance, aangepaste bijstand voor elektrische of niet-elektrische fietsen van het volledige gezin. Deze dekt u bij een ongeval of pech, en uw transport terug naar huis.
 • Als u onze BA familiale privé-leven (Family Plan) hebt afgesloten, kunt u mits een bijpremie de bijkomende waarborg rechtsbijstand privéleven onderschrijven.
 •  
 • Zware fout (dronkenschap of gelijkaardige toestand, weddenschap, uitdaging of rel) van een verzekerde van 18 jaar en ouder
 • Opzettelijke fout van een verzekerde van 16 jaar en ouder
 • Schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid die onderworpen is aan een verplichte verzekering (meer bepaald motorvoertuigen, met uitzondering van de verzekerde nieuwe verplaatsingstoestellen)
 • Schade aan toevertrouwde goederen: er is geen dekking voor de gebouwen, motorvoertuigen (meer dan 18km/u), dieren behalve paarden, waardevolle voorwerpen, diefstal, verdwijning of onverklaarbaar verlies
 • Schade toegebracht aan derden door rijpaarden waarvan een verzekerde eigenaar is (optionele waarborg)
 • Stoffelijke schade veroorzaakt door brand, ontploffing of rook, als het schadegeval ontstaan is in uw gebouw
 • Burenhinder die niet voortvloeit uit een ongeval (plotselinge, onvrijwillige en onvoorzienbare gebeurtenis)
 • Fietsbijstand: er is een vrijstelling van 2km rond uw domicilie
 • Rechtsbijstand: bv. schadegevallen van contractuele aard zijn niet gedekt
Voorwaarden
Wij raden je ten zeerste aan deze documenten te lezen voordat je een contract afsluit via jouw verzekeringsmakelaar
IPID Fiche
Wij raden je ten zeerste aan deze documenten te lezen voordat je een contract afsluit via jouw verzekeringsmakelaar
Schadeformulieren
Wettelijke bepalingen


Je sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt je contract telkens stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.

Als je jouw verzekering wilt opzeggen moet je dat minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van je contract doen. Opzeggen kan per aangetekende brief, via een gerechtsdeurwaarder, per opzegbrief tegen ontvangstbewijs of via je verzekeringsmakelaar.

Het toepasselijk recht is Belgisch recht.

Productinformatie is op deze pagina of op in het Document center beschikbaar.

Je kan elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux NV: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, [email protected], www.allianz.be.

Indien je niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, [email protected], www.ombudsman-insurance.be.

autoschade-melden
Vul het online schadeformulier hier in op allianz.be
Je ontvangt een bevestiging dat wij je schademelding hebben ontvangen
Wij bekijken de schade en maken een inschatting van de kosten
Als je dossier compleet is, betalen we je schade uit of we zorgen dat deze gerepareerd wordt
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.