Regelgeving

In deze rubriek vindt u nuttige informatie in verband met de onderschrijving en het beheer van uw contracten.
Voortaan zijn de voorwaarden van segmentatie strikt omschreven. De doelstelling is de bescherming van de verzekeringsnemer, de verzekerde (en de begunstigde in levensverzekeringen) tegen elke vorm van willekeurige ongelijke behandeling. Hieronder de verschillende segmentatiecriteria die door Allianz worden gehanteerd.
In 2014 heeft een reglementering, AssurMiFID genaamd, het daglicht gezien in de verzekeringssector. Die werd aangevuld met de richtlijn verzekeringsdistributie (IDD). Hiermee moeten uw belangen beter worden beschermd gedurende de volledige procedure van onderschrijving en beheer van uw contracten alsook bij de schadegevallen en de vereffening van uw levensverzekeringencontracten.
Allianz voert intern ook een algemeen beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren.
Onze maatschappij respecteert zoals alle verzekeringsmaatschappijen van de Allianz Groep de Amerikaanse FATCA wetgeving (= Foreign Account Tax Compliance Act). Allianz Benelux is een ‘participating FFI‘ ( = deelnemende buitenlandse financiële instelling) geregistreerd op de site van de Amerikaanse fiscus met het nr. ZAYJZP.00154.ME.056.
Met deze brochure willen we expliciet voldoen aan bepaalde voorschriften voorzien in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, en in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.