Meld een schade


Schade of een ongeval?
Allianz staat je bij.

Wij helpen je om de schade snel en goed op te lossen.

 • We kijken na of je verzekerd bent voor de gemelde schade.
 • We nemen contact op met de aansprakelijke derde.
 • We verzamelen alle nodige info (hiervoor zijn we vaak afhankelijk van andere partijen, waardoor deze stap enige tijd in beslag kan nemen.)
Schade beoordelen Allianz
 • Na de beoordeling van je schade informeren wij je over de afronding van de schade. Meestal bevestigen wij aan je dat je een vergoeding krijgt. Ben je niet verzekerd voor de schade? Dan informeren wij je ook. 
 • Hoe lang het afronden van een schade duurt, is afhankelijk van een aantal zaken: de soort schade, de informatie die wij krijgen over de schade en de medewerking van de betrokken partijen.
 • Heb je een volledige omnium en is de tegenpartij aansprakelijk? Dan vergoeden wij je schade en verhalen dit daarna op de tegenpartij.
Vergoeding schade bij Allianz
Online schade melden Allianz
 • Een van onze erkende herstellers beoordeelt jouw schade. Soms maakt de schadebehandelaar gebruik van de diensten van een schade-expert. 
 • De expert komt niet altijd op bezoek bij jou of de hersteller. In sommige gevallen kan de expert op basis van foto’s de schade beoordelen.
 
Vergoeding schade bij Allianz
 • Je hoeft geen hersteller te zoeken om een ​​offerte te maken en eindeloos te zoeken om een geschikt iemand te vinden om de schade te komen herstellen
 • Je mag er zeker zijn van de kwaliteit van het herstelnetwerk gezien deze permanente gecontroleerd wordt
 • Je dient niets voor te schieten
 • In geval van nood is deze dienst 24/7 bereikbaar
 • Je betaalt tijdelijk geen eigen risico voor de opgelopen schade (basis eigen risico zoals voorzien in onze algemene voorwaarden)

Beperkte schades zoals ruit- en stormschade zijn niet van invloed op je premie. Bij andere schades betaal je meer premie als wij deze schade betalen en niet kunnen verhalen.

Wil je weten wat je na schade betaalt? Neem dan contact op met je verzekeringsmakelaar 

Schade kun je altijd door Allianz laten betalen als je daarvoor verzekerd bent. Toch is het soms verstandiger om een schade zelf te betalen. Bijvoorbeeld een kleine schade of als je in korte tijd meer schades hebt gehad. Je vermijd dan een stijging van de bonus malus door schade. je mag schade(s) die wij aan jou of aan de tegenpartij hebben vergoed alsnog zelf betalen. Weet je niet goed of u een schade wel of juist niet door ons moet laten betalen? Neem dan contact op met je verzekeringsmakelaar.

Helaas is niet iedere schade verzekerd. Is de geleden schade niet verzekerd, dan zullen wij je een weigeringsbrief sturen, waarin wij je claim afwijzen. Wij vertellen je hierbij altijd waarom wij de schade niet vergoeden en waar je dit in de polisvoorwaarden kan terugvinden.
Ben je het na het lezen van de polisvoorwaarden niet eens met het genomen standpunt? Bespreek dit dan met je verzekeringsmakelaar. Uiteraard kan je ook contact met ons opnemen.

Wij vinden het belangrijk om je goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent met onze werkwijze of dienstverlening. Het spreekt voor zich dat we alles in het werk stellen om u een zo goed mogelijke dienstverlening te laten ervaren. Mocht je alsnog niet tevreden zijn, dan betreuren wij dit natuurlijk.
We doen in elk geval ons best om je de best mogelijke service aan te bieden, maar mocht je alsnog niet tevreden zijn en een klacht wensen te uiten, dan stellen we je voor dat je eerst contact opneemt met je verzekeringsmakelaar. Kan je verzekeringsmakelaar je niet verder adviseren, dan staat onze klachtendienst ter beschikking. Geef je klacht dan aan ons door aan onze klachtendienst op [email protected].

Wil je weten of je schade gedekt is? Bekijk dan de voorwaarden. Deze kun je hier opzoeken.