Allianz Benelux N.V. is de belangrijkste operationele dochteronderneming in België van de groep Allianz, één van de wereldleiders in verzekeringen, activabeheer en bankactiviteiten.

In deze context moet Allianz Benelux N.V. dan ook continu  een transparante, beveiligde en optimale aanpak van haar activiteiten ontwikkelen door de belangen van haar klanten, de professionele makelaars, toezichthouders en haar aandeelhouders met elkaar te verzoenen en tegelijkertijd een actief beleid van risicobeheersing te voeren.

Om deze aanpak, die een dagelijkse uitdaging is, te ondersteunen heeft Allianz Benelux N.V. een beleid van deugdelijk ondernemingsbestuur uitgewerkt volgens de vereisten van de toezichthoudende autoriteit van de sector, de Nationale Bank van België (BNB), die op 31 maart 2007 een belangrijke circulaire publiceerde,  en die meerdere malen heeft bijgewerkt, over haar prudentiële verwachtingen op dat vlak.

Zowel de Raad van Bestuur als het Directiecomité van de vennootschap staan volledig achter deze aanpak die een transparante organisatie koppelt aan doeltreffende procedures, efficiëntie van processen, controle van activiteiten, kwaliteit van reporting en respect voor de belangen van alle belanghebbenden combineert.

Daarom hebben de management- en besluitvormingsorganen van Allianz Benelux hun beleid van goed bestuur goed beschreven en zijn zij ervan overtuigd dat deze presentatie alleen de perceptie van de professionele aanpak van Allianz Benelux N.V. kan verduidelijken.

In het kader van de strategie die de Raad van Bestuur heeft goedgekeurd, is het Directiecomité belast met het operationeel management van Allianz in België, in Nederland en Luxemburg om de doelstellingen waar te maken die door de Groep Allianz en het Directiecomité zijn vastgelegd.

Onze vennootschap is een multibrancheverzekeringsmaatschappij die haar beroepen uitoefent in twee hoofdvestigingen in Brussel en in Rotterdam. 

De vennootschap wordt georganiseerd in operationele directies die belast zijn met het beheer van essentiële verzekeringsactiviteiten en functionele directies die hun steun verlenen aan de operationele directies. 

Afgezien van presentiegeld en een vergoeding voor de risiconemende functie voor niet-bezoldigde bestuurders van Allianz Benelux, wordt geen enkele bestuurder van onze vennootschap voor die functie bezoldigd.