Bij Allianz hechten we de hoogste prioriteit aan het naleven van wettelijke vereisten en interne regelgeving. Wanneer inbreuken in een vroeg stadium worden ontdekt, kunnen passende maatregelen worden genomen om schade voor klanten, werknemers, zakenpartners en het bedrijf zelf te voorkomen of te beperken.

Als u wangedrag of een overtreding van de regels bij Allianz vaststelt, kunt u uw bezorgdheid melden via ons interne online meldingskanaal BKMS Whistleblowing tool.

Allianz Benelux zal alle meldingen onderzoeken, de vertrouwelijkheid handhaven en alle betrokken partijen eerlijk behandelen.

Houd er rekening mee dat uw bericht alleen kan worden onderzocht als het voldoende informatie bevat. Daarom vragen we u zoveel mogelijk details te verstrekken. Als u echter geen toegang heeft tot gedetailleerde informatie, mag dit u er niet van weerhouden uw zorgen te uiten.

Wanneer u een melding indient, bevestigen wij binnen 7 dagen de ontvangst ervan.

Het is handig om uw naam en/of e-mailadres aan ons door te geven bij het indienen van een melding. Dit staat ons toe contact met u op te nemen als we aanvullende vragen hebben als onderdeel van ons onderzoek. Als u echter liever anoniem blijft, zullen we uw beslissing respecteren en uw bezorgdheid zal altijd worden onderzocht. Wij verzekeren u zo spoedig mogelijk en uiterlijk 3 maanden na ontvangst van uw melding u te berichten over het resultaat van ons onderzoek.

Allianz tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen iemand die te goeder trouw een melding indient. Dit blijft het geval, zelfs in gevallen waarin een onderzoek de aantijgingen niet bevestigt.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen passende maatregelen om verstandig gebruik te maken van alle ontvangen informatie en om de belangen van alle betrokkenen te beschermen. Alle verstrekte gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyregels

Als u onze interne meldingstool liever niet gebruikt, kunt u uw zorgen/meldingen rechtstreeks naar de afdeling Compliance sturen:

Houd er rekening mee dat dit communicatiekanaal niet bedoeld is voor klachten die niet wijzen op wangedrag of een overtreding van interne of externe regels. Klachten met betrekking tot een verzekeringspolis of een van onze diensten moeten worden ingediend via het juiste contactpunt of via het klachtenbeheerkanaal.

Bij een externe melding nodigen wij u uit om u te wenden tot de meldingskanalen van de volgende bevoegde autoriteiten:
autoschade-melden
Nationale Bank België (NBB)
Financial Services and Market Authority (FSMA)
Autorité de la Protection des Données (APD)
Externe meldingen m.b.t. de privésector
Externe meldingen met betrekking tot de privésector kunnen ook gedaan worden bij de Federale Coördinator : 
De nieuwe wet is hier te lezen.