Partnership met Allianz

We ondersteunen je in jouw business met tal van opleidingen en praktische tools, zowel in Niet-Leven als in Beleggingen, Pensioen, Employee Benefits en Hypotheken.

Allianz verdeelt haar producten in België via de onafhankelijke professionele makelaar. Als expert in verzekeringen en beleggingen, ben je de perfecte schakel tussen de klant en onze maatschappij.

Om onze samenwerking te vergemakkelijken en te structureren is er MyAllianz Broker, onze portal, voorbehouden voor de professionele onafhankelijke makelaars die samenwerken met Allianz. Toegang krijg je al dan niet via Portima. Aan jou de keuze.

Allianz biedt een volledige waaier van producten en diensten aan particulieren, zelfstandigen, KMO's en grote ondernemingen.

Allianz is een solide, betrouwbare en rendabele partner. Allianz heeft een Standard & Poor’s AA rating, kent een hoge solvabiliteitsratio en houdt een voorzichtig beleggingsbeleid aan.

Daar waar andere maatschappijen een beleid van bankverzekering en multidistributie voeren, heeft Allianz in België resoluut gekozen om haar producten te verdelen via de onafhankelijke professionele makelaar.

Wij blijven sterk geloven in de toekomst van de makelarij en stellen dan ook alles in het werk om onze partnermakelaars te ondersteunen met een performante commerciële en operationele organisatie, vooruitstrevende tools, tal van opleidingen,…