Overzicht tariefaanpassingen 2022

Allianz past zijn tarieven aan om zijn financiële stabiliteit te handhaven en een evenwicht te bewaren tussen de evolutie van de premies en de stijging van de gemiddelde schadelast.

Hieronder vindt u het overzicht van de tariefaanpassingen gedurende het jaar.

U kunt deze tabel ook vinden op het MyAllianzBroker portaal.

Wij informeren onze klanten door middel van een bericht op de vervalberichten.

Scroll horizontaal om meer te zien

 

Tariefaanpassingen

Nieuwe zaken

Vanaf

Portefeuille

Vanaf

PARTICULIEREN

AUTO(1)

Personenwagens

Gemiddeld:

- BA +3%

- Omnium +5%

85% van de portefeuille(2) heeft een verhoging van max. 3,6%

1/3/2022

1/4/2022

Motorfietsen

- BA +3%

- Omnium +3%

1/3/2022

1/4/2022

Bromfietsen

- BA +4%

- Omnium +4%

1/3/2022

1/4/2022

Landbouwtractoren

- BA +4%

- Omnium +4%

1/3/2022

1/4/2022

BRAND

Home Plan

- Geen verhoging voor 85% van de portefeuille(3)

- 15% van de portefeuille verhoogt met 3,4%

 

1/1/2022

AANSPRAKELIJKHEID

Familiale

+4%

1/5/2022

1/5/2022

Individueel ongeval

+3%

1/5/2022

1/5/2022

KMO

AUTO(1)

Personenwagens (professioneel gebruik)

Gemiddeld: 

- BA +3%

- Omnium +5

85% van de portefeuille(2) heeft een verhoging van max. 3,6%

1/3/2022

1/4/2022

Bestelwagens (professioneel gebruik)

 

- BA +4%

- Omnium +4%

1/3/2022

1/4/2022

Andere

- BA +4%

- Omnium +4%

1/3/2022

1/4/2022

BRAND

Biz Plan 

2%

 

1/5/2022

Landbouw  2% 1/4/2022 1/5/2022

AANSPRAKELIJKHEID

BA Uitbating

+4%

1/5/2022

1/5/2022

(1) Het gaat om BA & Omnium. Rechtsbijstand verhoogt met 2%. Het tarief van de waarborgen Car Plan Assistance +, Bestuurder en Transport blijft ongewijzigd. 

(2) Van toepassing voor de contracten zonder schadgeval met verantwoordelijkheid in BA. Voor de rest van de  portefeuille passen we voor personenwagens en kleine vloten opnieuw een gedifferentieerde tariefaanpassing door die varieert volgens de technische inschatting van de risico's.

(3) Naast de toepassing van de ABEX-index

Zoals u ziet zijn de aanpassingen en indexaties heel beperkt en eenvoudig gehouden.

Deze transparantie laat toe om de stabiliteit en duidelijkheid naar u en uw klanten te garanderen.

Drukt u uw eigen opzeggingen af?

De FSMA verplicht u om uw klanten tijdig op de hoogte te brengen van tariefaanpassingen.

Wij raden u aan hen met dit bericht op de hoogte te brengen: "Tariefaanpassing. U kunt uw contract per aangetekend schrijven opzeggen binnen 3 maanden na deze kennisgeving".

Uw IT-instrumenten

Uw ProLink beheertool zal automatisch worden aangepast.

Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te hebben verschaft in onze premie-aanpassingen.

Uw sectormanager staat tot uw beschikking voor verdere informatie.