Exportrisico’s

Internationale groei brengt aanzienlijke risico’s met zich mee die moeten worden beoordeeld en geminimaliseerd. Handelspraktijken, wetgeving en lokale cultuur kunnen in verschillende landen zeer verschillend zijn. Jouw ervaring op de Belgische markt is niet noodzakelijkerwijs waardevol in het buitenland. Neem de tijd om je hierover te informeren voordat je een nieuwe markt betreedt.

Er zijn ook meer wanbetalingsrisico’s bij export. Je bent nooit veilig voor wanbetaling of een faillissement van een van jouw klanten. Deze risico's veroorzaken vaak een sneeuwbaleffect. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van jouw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van jouw onderneming in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement.

Met expertise in meer dan 200 landen helpt Allianz Trade je jouw business in het buitenland te ontwikkelen. Onze kennis van de lokale omstandigheden is uniek en gebaseerd op de financiële gegevens en technische expertise van een internationale verzekeraar. Je kan jouw business in het buitenland in alle vertrouwen ontwikkelen.

Een kredietverzekering beschermt je tegen risico’s van wanbetaling en faillissement van jouw nationale en internationale klanten. Een kredietverzekering helpt je én jouw bedrijf verder. Het geeft je rust en zekerheid.  De kredietverzekering in het kort:

  • Geeft je informatie over de kredietwaardigheid van jouw klanten
  • Zorgt voor de inning van jouw onbetaalde facturen
  • Vergoedt je als jouw klanten niet betalen

Wij volgen de financiële gezondheid op van jouw klanten en we houden je hiervan in real-time op de hoogte. Zo kan je zakendoen met het nodige vertrouwen. Wij staan in voor het incasso en zorgen ervoor dat jouw onbetaalde facturen worden geïnd. Wanneer jouw klanten niet meer betalen of failliet gaan, word je toch betaald voor de goederen en diensten die je hebt geleverd.

1.    Anticiperen op kansen
Dankzij onze volledige en up-to-date informatie kan je direct reageren als een nieuwe klant voorbijkomt. Je schat vooraf jouw risico’s in. Zo kan je op krediet leveren waar jouw concurrent dat misschien wel niet kan.

2.    Jouw bedrijf bescherming tegen wanbetaling
Een kredietverzekering beschermt jouw uitgaande facturen. Zo stel je efficiënt jouw werkkapitaal en marges veilig. Op die manier versterkt de kracht van jouw onderneming en jouw vertrouwen bij banken en investeerders.

3.    Jouw business veilig laten groeien
Met een kredietverzekering krijg je zicht op de financiële gezondheid van jouw klanten en schat je vooraf de risico’s in. Zo kies je de meest betrouwbare bedrijven om te groeien en jouw activiteiten te ontwikkelen.

1.    Jouw klanten checken voordat je zakendoet
Voordat je een samenwerking opstart met een klant vraag je een kredietlimiet aan. Dat is het bedrag dat je verwacht dat open zal staan bij jouw klant. Vervolgens ontvang je gedetailleerd advies over dat bedrijf. Een continue opvolging en monitoring zorgt ervoor dat je steeds over de meest actuele informatie beschikt en altijd de risico’s kent.

2.    Incasso van jouw binnen- en buitenlandse facturen
Blijft betaling toch uit en loopt het mis, dan kan je erop vertrouwen dat je toch het grootste deel van jouw geld terugkrijgt. Een wereldwijde professionele incassodienst gaat voor je aan de slag in het land van de wanbetaler. Altijd eerst minnelijk om jouw handelsrelaties zoveel mogelijk in stand te houden. Later wettelijk indien nodig.

3.    Schadevergoeding bij non-betaling
Lukt het onze incasso afdeling niet jouw geld te krijgen, dan betalen wij je na 60 dagen jouw onbetaalde factuur terug volgens de overeengekomen voorwaarden en het afgesproken dekkingspercentage. De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag je verzekerd bent.

Voordat je besluit een kredietverzekering af te sluiten wil je natuurlijk weten wat het jou kost.

Voor sommige kredietverzekeringen, zoals onze kmo-oplossing Simplicity, betaal je een vaste premie, afhankelijk van jouw omzet. Voor de meeste polissen wordt de premie berekend als een percentage van jouw omzet.

Vaak is de premie minder dan 0,5% van jouw totale omzet. 1 onbetaalde factuur kan er al voor zorgen dat je de premie hebt 'terugverdiend'!

Wil je meer weten over de kredietverzekeringsoplossingen van Allianz Trade?

Bezoek hier de Allianz Trade website en neem contact op met jouw makelaar. Hij helpt je graag verder.