Speciaal voor MakelaarsAllianz for a Better World

Allianz en Allianz Global Investors, pionier in duurzaamheid, stellen een ESG-product voor, Allianz for a Better World (Classificatie SFDR artikel*). Samen maken we het verschil. Duurzaam beleggen is onze bijdrage aan het de huidige milieu en aan sociale kwesties. Een duurzame investering is onze gezamenlijke bijdrage aan het milieu en aan de maatschappelijke uitdagingen.
 • Producten van de nieuwste generatie
 • Focus op de meest actuele onderwerpen
 • Concrete beleggingsoplossing met impact op het dagelijkse leven
 • Richt zich op een grote doelgroep
 • Beantwoordt aan de nieuwe behoeften van de klant op dit vlak
 • Verschillende profielen voor verschillende behoeften
 • 100% duurzame belegging
 • Daadwerkelijke verandering (meetbaar voor zover mogelijk)
 • Jarenlange ervaring van AllianzGI op ESG-gebied
 • Breed gediversifieerd multiassetproduct
 • Beheer door experts
 • Permanente controle en evaluatie
 • Regelmatige herziening van de samenstelling
* Classificatie SFDR artikel 8: het product promoot ecologische en/of sociale kenmerken, ook al is dat niet het belangrijkste voor het product, noch voor het beleggingsproces.
Een brede waaier aan hulpmiddelen en materialen om u te helpen tijdens gesprekken met uw klanten.

Productomschrijving
Allianz for a Better World is een levensverzekeringscontract van de 4e pijler waarvan het potentieel rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen (tak 23). 
De klant kan in zijn contract een beheersoptie kiezen. De klant kan ook een aanvullende overlijdensdekking toevoegen. 

Doelgroep
Allianz for a Better World is een levensverzekeringscontract dat zich richt tot zowel de voorzichtige als de dynamische retailbeleggers. Het product is afgestemd op de behoeften van klanten die willen beleggen in tak 23 en die op zoek zijn naar beleggingsoplossingen met een positieve en meetbare impact op het milieu, de maatschappij en de overheid (ESG-criteria), in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bepaald door de Verenigde Naties.

Productkenmerken

Fondsen
Allianz for a Better World wil aan een groot aantal beleggers een oplossing bieden. Naargelang hun persoonlijke situatie (beleggingsdoelstellingen, ervaring en kennis, financiële middelen, Risk Appetite en hun beleggingshorizon) hebben zij, dankzij uw advies, de keuze uit verschillende gemengde fondsen (tak 23). 

Premies:

 • Eerste storting van minimaal 6.200 euro
 • Bijkomende stortingen vanaf 1.250 euro

Opties
Om de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in tak 23 te beperken, stelt Allianz drie gratis beheersopties voor:

 • Dynamische risicobeperking om het risico op waardevermindering tegenover het hoogste niveau van het fonds te beperken. 
 • Stapsgewijs overdragen van het spaartegoed om aan een gemiddelde koers te kopen.
 • Actief beheer van uw meerwaarden om uw meerwaarden veilig te stellen.

 Optionele dekking: een overlijdensdekking van 100% van de brutostortingen verminderd met eventuele opnames.

Fiscale informatie
Allianz for a Better World is een beleggingsproduct van de 4e pijler waarmee de klant kan sparen bovenop het fiscaal sparen. 

Hoe een offerte of contract verkrijgen?
U kan gemakkelijk een offerte of een contract laten opmaken via ProLink Life. Heeft u vragen over dit product? Contacteer uw Sector Manager Leven.

Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid

Dankzij de verschillende rendement/risico-samenstellingen die bestaan uit obligaties (groene duurzame obligaties, afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG) alsook internationale aandelen afgestemd op de SDG's, kunnen we een heel ruim publiek bereiken:
 

 • De voorzichtige beleggers met AZ Allianz GI Better World Defensive (+/- 10-50% aandelen)
 • De gematigde beleggers met AZ Allianz GI Better World Balanced (+/- 30-70% aandelen)
 • De risicobewuste beleggers met AZ Allianz GI Better World Dynamic (+/- 50-90% aandelen)
Heb je een vraag?
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:30
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door de verzekeraar.
Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is.
Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2023.
De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023.

Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.