Speciaal voor MakelaarsArbeidsongeschiktheid / Invaliditeit

Werknemers helpen tijdens een moeilijke periode in hun leven​
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Arbeidsongeval en/of ongeval in het privéleven toevoegen aan ziekte en zwangerschap
 • Opteren voor een rente en/of een premievrijstelling
 • Kiezen voor een vaste rente (steprate) of een te bereiken doel (offset)
 • Een carenztijd selecteren tussen 1 maand en 1 jaar
Premies zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en vrijgesteld als voordeel van alle aard voor de werknemers. 
Allianz voorziet in een reïntegratieprogramma bij psychosociale risico's.
Allianz Care Plan
 • Kanker
 • Kanker en cardiovasculaire ziekten

 Na de diagnose van een ernstige ziekte en een wachttijd van 28 dagen, biedt Allianz Care Plan financiële steun in de vorm van een rente met 11 maandelijkse vergoedingen.

 De zieke werknemer kan de prestatie gebruiken zoals hij dat wil:

 • zijn lopende uitgaven dekken,
 • gezinshulp of kinderopvang aannemen,
 • het verlof van de partner tijdens de behandeling compenseren,
 • zich vermaken of reizen tijdens zijn/haar herstel,
 • zich ontspannen en tot rust komen: psychologische opvolging indien nodig,

 

Overige informatie is beschikbaar in ons document download centrum.

Productomschrijving
De collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid is een beroepsgebonden ziektekostenverzekering die, bij een economische invaliditeit die voortvloeit uit een ziekte, een zwangerschap, een bevalling, een ongeval van het privéleven of een arbeidsongeval van de verzekerde, geheel of gedeeltelijk de vermindering van of het verlies aan beroepsinkomsten vergoedt door de verzekerde een vergoeding te betalen op basis van de graad van economische invaliditeit en/of de vrijstelling van de premies van zijn groepsverzekeringscontract. 

De collectieve verzekering Arbeidsongeschiktheid - rente kan autonoom (stand alone) of samen met een groepsverzekering (pensioen/overlijden) onderschreven worden.

Doelgroep
De collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid is bedoeld voor alle bedrijven die hun werknemers of zelfstandigen wensen te beschermen tegen de financiële gevolgen die voortvloeien uit een arbeidsongeschiktheid. 

Waarborgen

Basiswaarborg - Arbeidsongeschiktheid - Rente: 
Wanneer de verzekeringsonderneming de arbeidsongeschiktheid erkent, betaalt deze laatste, na het verstrijken van de carenztijd, de verzekerde een arbeidsongeschiktheidsrente op basis van de graad van arbeidsongeschiktheid, die tot doel heeft het verlies aan inkomsten te vergoeden. 

Er zijn twee formules mogelijk: 

 • Step rate, die alle aangeslotenen op dezelfde manier behandelt, zonder rekening te houden met hun ZIV-statuut. De rente wordt hier berekend door de gekozen percentages toe te passen op het deel van het referentieloon dat onder het ZIV-plafond valt en op het deel dat het plafond overschrijdt.
 • Offset, die rekening houdt met het ZIV-statut van de aangeslotene. In dat geval krijgt de aangeslotene een percentage van zijn referentieloon verminderd met de vergoedingen van het ZIV. 

Basiswaarborg - Arbeidsongeschiktheid - Vrijstelling van premiebetaling: 
Wanneer de verzekeringsonderneming de arbeidsongeschiktheid erkent, betaalt deze laatste, na het verstrijken van de carenztijd, de premies van de groepsverzekering (pensioen/overlijden) waaraan zij is verbonden.

Optionele dekking - Psychosociale risico's
De problemen als gevolg van psychosociale risico's behoren niet tot het toepassingsgebied van de collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan echter wel een contractbijlage onderschrijven om de dekking van psychosociale risico's, zoals een burn-out, uit te breiden. 

Hoe een offerte of contract verkrijgen?
Contacteer uw Senior Consultant Employee Benefits of uw Account Manager

Productomschrijving
Allianz Care Plan is een collectieve beroepsgebonden verzekering die aan de werknemers getroffen door kanker of cardiovasculaire aandoeningen een financiële steun biedt in de vorm van 11 maandelijkse rentes (max. 10.000 euro/maand), die zij volgens hun wensen en behoeften kunnen gebruiken, zonder hun uitgaven te moeten rechtvaardigen. 

Allianz Care Plan kan niet alleen onderschreven worden en moet noodzakelijkerwijs een aanvulling vormen op een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid of een groepsverzekering. 

Doelgroep
Allianz Care Plan is bedoeld voor bedrijven met minstens 50 werknemers die bij Allianz een collectieve beroepsgebonden arbeidsongeschiktheidsverzekering of een groepsverzekering hebben onderschreven of wensen te onderschrijven en die hun werknemers financieel wensten te ondersteunen tijdens bijzonder moeilijke periodes in hun leven. Familieleden kunnen niet worden aangesloten. 

Waarborgen

Basiswaarborgen
De verzekeringnemer kan vrij kiezen uit de volgende twee opties: 

 • Kanker
 • Kanker en Cardiovasculaire ziekten

Onder cardiovasculaire ziekten vallen: hartinfarct, beroerte en coronaire arteriële bypassoperatie. 

28 dagen na de definitieve diagnose van de gespecialiseerde arts en voor zover hij nog leeft op dat moment, ontvangt de verzekerde die voldoet aan de contractuele voorwaarden een forfaitaire rente. 
De verzekerde kan ook kiezen voor een kapitaal (gelijk aan 10 keer de maandelijkse rente) op het moment van schadeaangifte. 

Extra's:
De aansluiting geschiedt zonder medische formaliteiten of wachttijden. 

Hoe een offerte of contract verkrijgen?
Contacteer uw Senior Consultant Employee Benefits of uw Account Manager Leven

Heb je een vraag?
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:00
Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Maximale transparantie
 • Volledige commerciële ondersteuning: een brede waaier aan hulpmiddelen en materialen om u te helpen tijdens gesprekken met uw klanten. 
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.